Financiële begroting

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De raad stelt de programmabegroting vast op het niveau van de programma’s. De raad stelt de budgetten voor 2021 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. De raad autoriseert daarmee het college om uitvoering te geven aan de programmabegroting en de aangegeven budgetten te besteden. 

Overzicht saldo van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht saldo van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de (meerjaren)ramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2019 en de begrote bedragen voor 2020 opgenomen. De raad autoriseert het jaar 2021. In de overzichten maken we onderscheid in:

  1.  De Begroting 2021 vóór de wijziging van nieuw beleid;
  2.  De wijziging van nieuw beleid in deze programmabegroting, zoals we hebben opgenomen in het hoofdstuk De Begroting 2021 in hoofdlijnen;
  3.  De Begroting 2021 ná de wijziging van nieuw beleid.

De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 ''Mutaties in reserves'', omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 ''Resultaat van de rekening baten en lasten'', omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.

Lasten Vóór wijziging
Programma Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning N 31.393 N 31.682 N 29.211 N 28.972 N 29.218 N 29.754
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 7.047 N 8.450 N 8.202 N 8.199 N 8.207 N 8.208
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 8.015 N 10.168 N 7.665 N 8.406 N 8.147 N 8.817
3. Economie N 1.382 N 1.614 N 1.121 N 1.125 N 1.124 N 1.127
4. Onderwijs N 6.859 N 9.058 N 8.083 N 8.309 N 8.534 N 9.207
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 10.804 N 12.137 N 12.880 N 13.031 N 13.026 N 13.062
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N 6.535 N 6.953 N 6.425 N 6.774 N 7.035 N 7.081
6A. Sociale infrastructuur N 11.988 N 11.995 N 12.027 N 11.865 N 11.865 N 11.870
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 50.393 N 58.553 N 52.832 N 53.412 N 54.177 N 55.308
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N 14.783 N 15.452 N 14.657 N 14.707 N 14.737 N 14.768
6D. Jeugdhulp N 22.794 N 18.296 N 18.297 N 18.193 N 19.764 N 21.383
7. Volksgezondheid en milieu N 16.814 N 17.156 N 17.242 N 17.457 N 17.865 N 18.475
8. Stadsontwikkeling N 14.286 N 20.292 N 21.795 N 13.113 N 14.577 N 6.608
Totaal Lasten N 203.093 N 221.806 N 210.437 N 203.563 N 208.276 N 205.668
Baten Vóór wijziging
Programma Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning V134.293 V213.557 V137.298 V136.704 V138.400 V140.616
1. Integrale veiligheid en openbare orde V532 V665 V672 V672 V672 V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V886 V714 V450 V450 V416 V416
3. Economie V1.175 V1.092 V1.089 V1.089 V1.089 V1.089
4. Onderwijs V2.077 V3.520 V3.419 V3.419 V3.419 V3.419
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V3.104 V3.546 V3.997 V3.997 V3.997 V3.997
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V1.019 V893 V920 V920 V920 V920
6A. Sociale infrastructuur V1.199 V1.077 V1.052 V1.052 V1.052 V1.052
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V32.529 V39.426 V32.789 V32.859 V32.961 V33.075
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V613 V590 V465 V465 V465 V465
6D. Jeugdhulp V231 V62 V62 V62 V62 V62
7. Volksgezondheid en milieu V13.694 V13.887 V14.327 V14.648 V15.067 V15.711
8. Stadsontwikkeling V12.554 V17.618 V16.709 V11.395 V13.998 V3.321
Totaal Baten V203.906 V296.647 V213.249 V207.732 V212.518 V204.815
Saldi Vóór wijziging
Programma Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning V102.900 V181.875 V108.087 V107.732 V109.182 V110.862
1. Integrale veiligheid en openbare orde N6.515 N7.785 N7.530 N7.527 N7.535 N7.536
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N7.129 N9.454 N7.215 N7.956 N7.731 N8.401
3. Economie N207 N522 N32 N36 N35 N38
4. Onderwijs N4.782 N5.538 N4.664 N4.890 N5.115 N5.788
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N7.700 N8.591 N8.883 N9.034 N9.029 N9.065
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N5.516 N6.060 N5.505 N5.854 N6.115 N6.161
6A. Sociale infrastructuur N10.789 N10.918 N10.975 N10.813 N10.813 N10.818
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N17.864 N19.127 N20.043 N20.553 N21.216 N22.233
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N14.170 N14.862 N14.192 N14.242 N14.272 N14.303
6D. Jeugdhulp N22.563 N18.234 N18.235 N18.131 N19.702 N21.321
7. Volksgezondheid en milieu N3.120 N3.269 N2.915 N2.809 N2.798 N2.764
8. Stadsontwikkeling N1.732 N2.674 N5.086 N1.718 N579 N3.287
Totaal saldo van baten en lasten V813 V74.841 V2.812 V4.169 V4.242 N853
Mutaties reserves V6.252 V5.736 V222 N74 V213 V464
Afrondingen N2 V2 V1 V1 N0 V1
Totaal Resultaat V7.063 V80.579 V3.035 V4.096 V4.455 N388

 

 

Lasten Wijziging
Programma Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning N0 N0 N647 N470 N381 V76
1. Integrale veiligheid en openbare orde N0 N0 N433 N183 N125 N198
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N0 N0 N586 N100 N100 N100
3. Economie N0 N0 N100 N100 N65 N0
4. Onderwijs N0 N0 N129 N124 N115 N69
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N0 N0 N134 N65 N65 N65
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N0 N0 N198 V27 V27 V27
6A. Sociale infrastructuur N0 N0 N544 N367 N97 N363
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N0 N0 N1.124 N1.267 N1.259 N1.020
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N0 N0 N1.733 N1.683 N1.683 N1.683
6D. Jeugdhulp N0 N0 N2.224 N1.962 N1.513 V107
7. Volksgezondheid en milieu N0 N0 N925 N850 N850 N600
8. Stadsontwikkeling N0 N0 N646 N898 N838 N738
Totaal Lasten N0 N0 N9.423 N8.042 N7.064 N4.626
Baten Wijziging
Programma Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning N0 N0 V2.892 V3.665 V4.441 V3.755
1. Integrale veiligheid en openbare orde N0 N0 N0 N0 N0 N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N0 N0 V44 N0 N0 N0
3. Economie N0 N0 N0 N0 N0 N0
4. Onderwijs N0 N0 V78 V78 V78 V78
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N0 N0 V26 V26 V26 V26
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N0 N0 N27 N27 N27 N27
6A. Sociale infrastructuur N0 N0 N0 N0 N0 N0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N0 N0 V215 V430 V430 V430
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N0 N0 V133 V133 V133 V133
6D. Jeugdhulp N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid en milieu N0 N0 V436 V436 V436 V436
8. Stadsontwikkeling N0 N0 N0 V41 V41 V41
Totaal Baten N0 N0 V3.797 V4.782 V5.558 V4.872
Saldi Wijziging
Programma Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning N0 N0 V2.245 V3.195 V4.060 V3.831
1. Integrale veiligheid en openbare orde N0 N0 N433 N183 N125 N198
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N0 N0 N542 N100 N100 N100
3. Economie N0 N0 N100 N100 N65 N0
4. Onderwijs N0 N0 N51 N46 N37 V9
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N0 N0 N108 N39 N39 N39
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N0 N0 N225 N0 N0 N0
6A. Sociale infrastructuur N0 N0 N544 N367 N97 N363
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N0 N0 N909 N837 N829 N590
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N0 N0 N1.600 N1.550 N1.550 N1.550
6D. Jeugdhulp N0 N0 N2.224 N1.962 N1.513 V107
7. Volksgezondheid en milieu N0 N0 N489 N414 N414 N164
8. Stadsontwikkeling N0 N0 N646 N857 N797 N697
Totaal saldo van baten en lasten N0 N0 N5.626 N3.260 N1.506 V246
Mutaties reserves N0 N0 V1.023 V534 V396 V193
Afrondingen N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal Resultaat N0 N0 N4.603 N2.726 N1.110 V439

 

 

Lasten Ná wijziging
Programma Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning N31.393 N31.682 N29.858 N29.442 N29.599 N29.678
1. Integrale veiligheid en openbare orde N7.047 N8.450 N8.635 N8.382 N8.332 N8.406
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N8.015 N10.168 N8.251 N8.506 N8.247 N8.917
3. Economie N1.382 N1.614 N1.221 N1.225 N1.189 N1.127
4. Onderwijs N6.859 N9.058 N8.212 N8.433 N8.649 N9.276
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N10.804 N12.137 N13.014 N13.096 N13.091 N13.127
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.535 N6.953 N6.623 N6.747 N7.008 N7.054
6A. Sociale infrastructuur N11.988 N11.995 N12.571 N12.232 N11.962 N12.233
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N50.393 N58.553 N53.956 N54.679 N55.436 N56.328
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N14.783 N15.452 N16.390 N16.390 N16.420 N16.451
6D. Jeugdhulp N22.794 N18.296 N20.521 N20.155 N21.277 N21.276
7. Volksgezondheid en milieu N16.814 N17.156 N18.167 N18.307 N18.715 N19.075
8. Stadsontwikkeling N14.286 N20.292 N22.441 N14.011 N15.415 N7.346
Totaal Lasten N203.093 N221.806 N219.860 N211.605 N215.340 N210.294
Baten Ná wijziging
Programma Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning V134.293 V213.557 V140.190 V140.369 V142.841 V144.371
1. Integrale veiligheid en openbare orde V532 V665 V672 V672 V672 V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V886 V714 V494 V450 V416 V416
3. Economie V1.175 V1.092 V1.089 V1.089 V1.089 V1.089
4. Onderwijs V2.077 V3.520 V3.497 V3.497 V3.497 V3.497
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V3.104 V3.546 V4.023 V4.023 V4.023 V4.023
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V1.019 V893 V893 V893 V893 V893
6A. Sociale infrastructuur V1.199 V1.077 V1.052 V1.052 V1.052 V1.052
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V32.529 V39.426 V33.004 V33.289 V33.391 V33.505
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V613 V590 V598 V598 V598 V598
6D. Jeugdhulp V231 V62 V62 V62 V62 V62
7. Volksgezondheid en milieu V13.694 V13.887 V14.763 V15.084 V15.503 V16.147
8. Stadsontwikkeling V12.554 V17.618 V16.709 V11.436 V14.039 V3.362
Totaal Baten V203.906 V296.647 V217.046 V212.514 V218.076 V209.687
Saldo van baten en lasten Ná wijziging
Programma Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning V102.900 V181.875 V110.332 V110.927 V113.242 V114.693
1. Integrale veiligheid en openbare orde N6.515 N7.785 N7.963 N7.710 N7.660 N7.734
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N7.129 N9.454 N7.757 N8.056 N7.831 N8.501
3. Economie N207 N522 N132 N136 N100 N38
4. Onderwijs N4.782 N5.538 N4.715 N4.936 N5.152 N5.779
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N7.700 N8.591 N8.991 N9.073 N9.068 N9.104
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N5.516 N6.060 N5.730 N5.854 N6.115 N6.161
6A. Sociale infrastructuur N10.789 N10.918 N11.519 N11.180 N10.910 N11.181
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N17.864 N19.127 N20.952 N21.390 N22.045 N22.823
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N14.170 N14.862 N15.792 N15.792 N15.822 N15.853
6D. Jeugdhulp N22.563 N18.234 N20.459 N20.093 N21.215 N21.214
7. Volksgezondheid en milieu N3.120 N3.269 N3.404 N3.223 N3.212 N2.928
8. Stadsontwikkeling N1.732 N2.674 N5.732 N2.575 N1.376 N3.984
Totaal saldo van baten en lasten V813 V74.841 N2.814 V909 V2.736 N607
Mutaties reserves V6.252 V5.736 V1.245 V460 V609 V657
Afrondingen N2 V2 V1 V1 N0 V1
Totaal Resultaat V7.063 V80.579 N1.568 V1.370 V3.345 V51

 

Aanpassing verdeling programma’s 2020
Bij het opstellen van de Begroting 2021 hebben wij in 2020 een aantal budgettair neutrale wijzigingen doorgevoerd. Het betreft met name verschuivingen tussen de lasten en de baten op verschillende programma’s. Het eindsaldo van 2020 is overigens nog identiek aan dat van de Voorjaarsnota 2020. Hieronder geven wij een toelichting op deze mutaties.

Programma Omschrijving Begroting 2020 Verschil
Boekwerk VJN20 Boekwerk B21
0 Lasten N31.930 N31.682 V248
0 Baten V213.861 V213.557 N304
2 Lasten N9.883 N10.168 N285
2 Baten V449 V714 V265
3 Lasten N1.622 N1.614 V8
4 Lasten N9.057 N9.058 N1
5A Lasten N12.146 N12.137 V9
5A Baten V3.613 V3.546 N67
5B Lasten N7.029 N6.953 V76
6B Lasten N58.518 N58.553 N35
6B Baten V39.391 V39.426 V35
6C Lasten N15.450 N15.452 N2
6C Baten V588 V590 V2
6D Lasten N20.923 N18.296 V2.627
6D Baten V2.689 V62 N2.627
7 Lasten N17.531 N17.156 V375
7 Baten V14.262 V13.887 N375
8 Lasten N18.916 N20.292 N1.376
8 Baten V16.191 V17.618 V1.427
Saldo mutaties V88.039 V88.039 N0

Begrotingsresultaat

Terug naar navigatie - Begrotingsresultaat

Onderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties (voorheen resultaat vóór bestemming) en de reservemutaties per programma en reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van de raad.

Pr. Resultaatverdeling Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Totaal saldo van baten en lasten V813 V74.841 N2.814 V909 V2.736 N607
Mutaties in reserves
0 Egalisatiereserve bedrijfsvoering V1.189 V964 V278 V217 V248 V186
0 Algemene reserve N0 N0 N0 N0 N0 N0
0 Reserve eenmalige uitgaven N194 V32 N0 N0 N0 N0
0 Reserve Doe Mee Fonds V669 V2.498 N0 N0 N0 N0
0 Reserve rekenkamer V2 N0 N0 N0 N0 N0
1 Reserve eenmalige uitgaven V65 V256 N0 N0 N0 N0
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering N65 V34 V34 V26 V34 V34
2 Reserve Openbare Ruimte V17.369 N0 N0 N0 N0 N0
2 Reserve eenmalige uitgaven V239 V216 N0 N0 N0 N0
2 Egalisatiereserve bedrijfsvoering V105 N152 N152 N162 N154 N154
2 Algemene reserve N17.242 N0 N0 N0 N0 N0
2 Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen N0 N0 V275 N0 N0 N0
3 Reserve eenmalige uitgaven N60 V365 N0 N0 N0 N0
3 Egalisatiereserve bedrijfsvoering N143 N59 N59 N59 N59 N59
3 Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen N0 N0 V100 V100 V65 N0
4 Reserve eenmalige uitgaven N644 V192 V86 N0 V64 V302
4 Egalisatiereserve bedrijfsvoering N270 N37 N37 N37 N37 N37
5a Reserve eenmalige uitgaven N190 V121 V79 N0 N0 N0
5a Egalisatiereserve bedrijfsvoering V110 N38 N38 N38 N38 N38
5b Reserve Water N0 N0 N15 V172 V332 V345
5b Reserve Openbare Ruimte V5.893 N34 N0 N0 N0 N0
5b Algemene reserve N5.718 N0 N0 N0 N0 N0
5b Reserve eenmalige uitgaven V28 V42 N0 N0 N0 N0
5b Egalisatiereserve bedrijfsvoering V162 N69 N69 N87 N69 N69
5b Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen N0 N0 V225 N0 N0 N0
6a Reserve Sociaal Domein V450 N0 N0 N0 N0 N0
6a Egalisatiereserve bedrijfsvoering V133 N94 N94 N94 N94 N94
6a Reserve eenmalige uitgaven V290 V152 N0 N0 N0 N0
6a Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen N0 N0 V115 V105 N0 V174
6b Reserve eenmalige uitgaven V275 V368 V200 N0 N0 N0
6b Reserve Sociaal Domein N225 N0 N0 N0 N0 N0
6b Egalisatiereserve bedrijfsvoering V293 V189 V189 V189 V189 V189
6c Reserve eenmalige uitgaven N0 N0 N0 N0 N0 N0
6c Egalisatiereserve bedrijfsvoering N281 N33 N33 N33 N33 N33
6c Sociaal Noodfonds V13 N0 N0 N0 N0 N0
6d Reserve Sociaal Domein V2.852 N0 N0 N0 N0 N0
6d Algemene reserve N115 N0 N0 N0 N0 N0
6d Reserve eenmalige uitgaven N159 V159 N0 N0 N0 N0
6d Egalisatiereserve bedrijfsvoering V1 N19 N19 N19 N19 N19
7 Reserve eenmalige uitgaven V171 V242 N0 N0 N0 N0
7 Egalisatiereserve bedrijfsvoering N167 N18 N18 N18 N18 N18
7 Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen N0 N0 V250 V250 V250 N0
8 Reserve eenmalige uitgaven N531 V580 N0 N0 N0 N0
8 Reserve herstructurering actief grondbeleid V10.495 N0 N0 N0 N0 N0
8 Algemene reserve N8.090 N0 N0 N0 N0 N0
8 Egalisatiereserve bedrijfsvoering N458 N121 N52 N52 N52 N52
Afrondingen
Totaal mutaties reserves V6.252 V5.736 V1.245 V460 V609 V657
Afrondingen N2 V1 V1 V1 V1
Totaal resultaat V7.063 V80.578 N1.568 V1.370 V3.345 V51

Overzicht taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden per programma

Onderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer.

Taakveld Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
0.1 Bestuur Lasten N4.478 N3.051 N3.108 N3.187 N3.162 N3.162
0.1 Bestuur Baten V30 N0 N0 N0 N0 N0
0.1 Bestuur Saldo N4.448 N3.051 N3.108 N3.187 N3.162 N3.162
0.10 Mutaties reserves Lasten N38.750 N1.952 N1.845 N1.830 N1.757 N1.748
0.10 Mutaties reserves Baten V45.000 V7.688 V3.090 V2.290 V2.367 V2.406
0.10 Mutaties reserves Saldo V6.250 V5.736 V1.245 V460 V609 V657
0.11 Result vd rekening v B en L Lasten N7.063 N80.579 N4.005 N5.018 N5.136 V90
0.11 Result vd rekening v B en L Baten N0 V0 V4 V2 V1 V2
0.11 Result vd rekening v B en L Saldo N7.063 N80.578 N4.001 N5.016 N5.135 V92
0.2 Burgerzaken Lasten N1.703 N1.788 N1.959 N1.958 N1.978 N2.312
0.2 Burgerzaken Baten V1.018 V648 V707 V686 V610 V1.181
0.2 Burgerzaken Saldo N685 N1.139 N1.252 N1.272 N1.368 N1.132
0.3 Beh overige gebouwen en gronden Lasten N29 N46 N38 N38 N38 N38
0.3 Beh overige gebouwen en gronden Baten V127 V126 V128 V128 V128 V128
0.3 Beh overige gebouwen en gronden Saldo V98 V80 V89 V89 V89 V89
0.4 Ondersteuning organisatie Lasten N23.476 N24.546 N24.013 N23.541 N23.526 N23.506
0.4 Ondersteuning organisatie Baten V2.418 V2.435 V2.606 V2.278 V2.278 V2.278
0.4 Ondersteuning organisatie Saldo N21.058 N22.110 N21.407 N21.263 N21.248 N21.228
0.5 Treasury Lasten N43 V1.455 V19 V96 N81 N3
0.5 Treasury Baten V3.307 V80.741 V914 V854 V1.760 V1.874
0.5 Treasury Saldo V3.264 V82.196 V933 V950 V1.679 V1.871
0.61 OZB woningen Lasten N361 N347 N363 N363 N363 N363
0.61 OZB woningen Baten V7.045 V7.121 V7.249 V7.246 V7.326 V7.531
0.61 OZB woningen Saldo V6.684 V6.774 V6.886 V6.883 V6.963 V7.168
0.62 OZB niet-woningen Lasten N235 N257 N272 N272 N272 N272
0.62 OZB niet-woningen Baten V4.948 V4.835 V4.878 V4.878 V4.878 V4.878
0.62 OZB niet-woningen Saldo V4.713 V4.578 V4.605 V4.605 V4.605 V4.605
0.64 Belastingen overig Lasten N44 N34 N36 N36 N36 N36
0.64 Belastingen overig Baten V311 V312 V311 V311 V311 V311
0.64 Belastingen overig Saldo V268 V278 V275 V275 V275 V275
0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef Baten V114.829 V117.339 V123.399 V123.990 V125.551 V126.193
0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef Saldo V114.829 V117.339 V123.399 V123.990 V125.551 V126.193
0.8 Overige baten en lasten Lasten N1.075 N3.043 N33 N33 N33 V125
0.8 Overige baten en lasten Baten V260 N0 N0 N0 N0 N0
0.8 Overige baten en lasten Saldo N815 N3.043 N33 N33 N33 V125
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten V51 N25 N55 N110 N110 N110
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Saldo V51 N25 N55 N110 N110 N110
Progr. 0 Bestuur en ondersteuning Saldo V102.088 V107.034 V107.576 V106.371 V108.717 V115.444
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten N4.200 N4.868 N5.093 N4.847 N4.789 N4.863
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten V317 V330 V337 V337 V337 V337
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Saldo N3.883 N4.537 N4.756 N4.510 N4.452 N4.526
1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten N2.847 N3.582 N3.542 N3.535 N3.543 N3.544
1.2 Openbare orde en veiligheid Baten V215 V335 V335 V335 V335 V335
1.2 Openbare orde en veiligheid Saldo N2.632 N3.247 N3.207 N3.200 N3.208 N3.208
Progr. 1 Integrale veiligheid en openbare orde Saldo N6.515 N7.785 N7.963 N7.710 N7.660 N7.734
2.1 Verkeer en vervoer Lasten N7.870 N10.029 N8.125 N8.380 N8.121 N8.791
2.1 Verkeer en vervoer Baten V886 V679 V459 V415 V416 V416
2.1 Verkeer en vervoer Saldo N6.984 N9.351 N7.666 N7.965 N7.705 N8.375
2.2 Parkeren Lasten N65 N21 N9 N9 N9 N9
2.2 Parkeren Saldo N65 N21 N9 N9 N9 N9
2.5 Openbaar vervoer Lasten N79 N117 N117 N117 N117 N117
2.5 Openbaar vervoer Baten N0 V35 V35 V35 N0 N0
2.5 Openbaar vervoer Saldo N79 N82 N82 N82 N117 N117
Progr.2 Verkeer, vervoer en waterstaat Saldo N7.128 N9.454 N7.757 N8.056 N7.831 N8.502
3.1 Economische ontwikkeling Lasten N729 N816 N687 N689 N689 N691
3.1 Economische ontwikkeling Baten V720 V664 V664 V664 V664 V664
3.1 Economische ontwikkeling Saldo N9 N151 N23 N25 N25 N26
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten N157 N398 N42 N43 N43 N45
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Baten V15 N0 N0 N0 N0 N0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Saldo N142 N398 N42 N43 N43 N45
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg