Inkomende subsidies

Overzicht inkomende subsidies

Hieronder treft u een overzicht aan van alle subsidies voor projecten . De subsidies zijn afkomstig van externe partijen. In de collegebrief van week 15 in 2017 hebben wij aangegeven om dit overzicht een vaste plek in de P&C-cyclus te willen geven. Dit doen wij in de voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening. Het overzicht bevat zowel aangevraagde, beschikte/lopende als afgewezen subsidies.

Enkele subsidies zijn aangevraagd vooruitlopend op besluitvorming van het College en de Raad, dit is omdat veel regelingen binnen korte tijd moeten worden aangevraagd en het onwenselijk is inkomsten te missen. Subsidieaanvragen liggen altijd in de lijn van de beleidswensen. Dit betreft een mandaat voor de algemeen directeur en gebeurt altijd onder voorbehoud van goedkeuring door uw raad of het College. Als de raad of het College onverwijld besluit niet in te stemmen met het beleidsvoornemen, zal de subsidieaanvraag worden ingetrokken.

Aanvragen worden financieel verwerkt als te verwachten baten als een beschikking is afgegeven.

Afdeling organisatie Naam Project Subsidie Status
BCO Ex gedetineerden 2021 V14 afgerond
BCO Ex gedetineerden 2022 V14 beschikt
BCO 2021 Leidinggeven op afstand V5 beschikt
BCO 2021 Arbeidsmarktcommunicatie, werkenbij Capelle site V5 afgewezen
Facilitaire diensten Zonnepanelen Duikerlaan 404/ Gymzaal nieuwe school Eben Heazer, volgt april 2022 ingediend
Facilitaire diensten Groenedijk 10(2021), Gemeentewerf 2e aanvraag volgt april 2022 Ingediend
Facilitaire diensten Pelikaanweg 3 (2021), Capslock volgt april 2022 Ingediend
Facilitaire diensten Slotlaan 121 (2021), Brandweerkazerne volgt april 2022 Ingediend
Facilitaire diensten Sporthal Oostgaarde, Dakotaweg 261 (2021) volgt april 2022 Ingediend
Facilitaire diensten Wiekslag 3 (2021), IJsselcollege volgt april 2022 Ingediend
Facilitaire diensten Zonnepanelen op de Capelseweg 31 volgt april 2022 Ingediend
Facilitaire diensten SDE1917185- Zonnepanelen Zwembad, Alkenlaan 85/ 83 / Pelikaanweg 4 V291 Beschikt
Facilitaire diensten SDE1910739 Zonnepanelen Eben heazer, Lijstersingel 22A (tijdelijke school) V75 Beschikt
Facilitaire diensten Zonnepanelen op de Capelseweg 39A, KorfbalClubCapelle. 2019-2034 V73 Lopend
Facilitaire diensten Zonnepanelen Alkenlaan 91/ nieuwbouw Eben Haezer, 2021-2036 V59 Lopend
Facilitaire diensten Zonnepanelen op de PC Boutenssingel 1, 2020-2035 V35 Lopend
Facilitaire diensten SDE2021773 Zonnepanelen Lijstersingel 22 "De Bouwsteen" V35 Lopend
Facilitaire diensten Zonnepanelen op de Capelseweg 33, 2019-2034 V28 Beschikt
Facilitaire diensten Zonnepanelen op de Couwenhoekseweg 1 CVV "De Zwervers 2019-2034 V26 Lopend
Facilitaire diensten Zonnepanelen op de Capelseweg 37, Eurostars, 2019-2034 V18 Beschikt
Facilitaire diensten Zonnepanelen Sporthal Lijstersingel 20, sde13718649 V15 Lopend
Facilitaire diensten Zonnepanelen Spoorlaan 18, rioolgemaal, 2016-2034 V12 Lopend
Facilitaire diensten Zonnepanelen gemeentewerf, Groenedijk 10 V4 Lopend
Facilitaire diensten Zonnepanelen Educatusstraat 10, 2909PK Capelle aan den Ijssel. SDE1631326 V4 Lopend
Stadsbeheer Rijkssubsidie Verkeersveiligheid 2022-2025 V746 Lopend
Stadsbeheer Veerkrachtig Capelle, Impulsgelden 3 IBOR projecten, 327000 600k tot 2027 V327 Lopend
Stadsbeheer Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde Burgemeester Van Dijklaan V549 Lopend
Stadsbeheer Verbreden fietspad duikerlaan veiligheid V332 Aangemeld
Stadsbeheer Centrum fietspad ov knooppunt Lijstersingel V327 Aangemeld
Stadsbeheer 2021 Aanvullende subsidie Snelfietsroute Gouda- Rotterdam V289 Aangemeld
Stadsbeheer Interreg Star2C's V246 Afgerond
Stadsbeheer Rijkssubsidie Verkeersveiligheid 2021-2022 V223 Lopend
Stadsbeheer Rotonde Burg. Van Beresteinlaan-Operalaan V221 Aanmelding
Stadsbeheer 2019- MRDH - Schoolomgeving brug scholen Reigerlaan/Pelikaanweg, Capelle aan den Ijssel V125 Lopend
Stadsbeheer Icoonsoorten 2020-2023 V42 Lopend
Stadsbeheer 2022 Bushalte Duikerlaan V35 Beschikt
SB/SO Vervangen I-VRI's (niet Rivium) V120 Aanmelding
Samenleving 14 aanvragen voor ventilatie op scholen V1.600 8 vd 14 goedgek
Samenleving ESF RRRIA2 Rotterdam Rijnmond, uitgevoerd door GR Ijsselgemeenten (verwerving maatschappelijke partners) V744 Afgerond=GR
Samenleving ZonMw - Personen met Verward gedrag- vroegsignalering- V210 afgerond
Samenleving Pilot ontzorgen, ism GR, Krimpen, St. Welzijn Capelle en Zuidplas V149 lopend
Samenleving Provincie, subsidie noodsteun culturerele sector 1e tranche V75 Afrondend
Samenleving 2020 Alles KIDDZ V57 Afgerond
Samenleving Walhallab, kansen voor de jeugd, MDT V38 afgerond
Samenleving ZonMw - Personen met Verward gedrag, uitbreiding expertise. V20 afgerond
SL/ GR 2020 Handhaving Werkplein, slaag en faalfactoren V48 afgerond
SL/ SO VRR corona CTB V173 Lopend
Stadsontwikkeling Warmtenet V5.582 fase haalb.onderz.
Stadsontwikkeling Vervoersknooppunt Rivium B. V4.250 Lopend
Stadsontwikkeling Snelfietsroute Algerabrug-Capelsebrug (noordelijke route) V1.740 Beschikt
Stadsontwikkeling NK1 facinatio, 160 Soc. Huurwoningen, spreiding soc. Huurwoningen regio Rotterdam 2021 V1.200 Beschikt
Stadsontwikkeling Parkshuttle Rivium P+R met DRIS Systeem bij Waterbus en Waterbushalte V1.421 Beschikt
Stadsontwikkeling Herindeling Capelseplein autodeel V1.022 Beschikt
Stadsontwikkeling Snelfietsroute Algerabrug-Rotterdam via Ijsseldijk(zuidelijke route) V664 Beschikt
Stadsontwikkeling 2021- RREW- regeling reductie energiegebruik V500 Lopend
Stadsontwikkeling Florabuurt- sociale huur en middenhuur V500 Lopend
Stadsontwikkeling Herindeling Capelseplein fietsdeel V381 Beschikt
Stadsontwikkeling Fietspad Slotlaan V330 Aanmelding
Stadsontwikkeling Uitvoeringskosten geluidssanering verkeerslawaai V185 Lopend
Stadsontwikkeling 2020- RRE- regeling reductie energiegebruik V180 Afgerond
Stadsontwikkeling Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde V179 Lopend
Stadsontwikkeling Florabuurt- Van Capellen Stichting V153 Beschikt
Stadsontwikkeling Subsidie Vliegende brigade- Rivium 2021 V150 Lopend
Stadsontwikkeling 2021 Vliegende Brigade, aanvraag 2 Florabuurt, DOS-2021-0008763 PZH-2022-798378958 V150 Lopend
Stadsontwikkeling Kruising boulevard promenade V149 Aanmelding
Stadsontwikkeling Parkshuttle- Vervolgaanvraag 1- Implementatieplan Uitbreiding van 6 naar 10 V68 Lopend
Stadsontwikkeling 2e fase Implementatieplan Smart Surveillance AVLM Parkshuttle 2022, Projectcode 21ICA0897 V42 Lopend
Stadsontwikkeling Parkshuttle- Vervolgaanvraag 3 - Implementatieplan Slimme camera's V65 Lopend
Stadsontwikkeling MRDH-maatwerkvoorzieningen- Buurtbus vervolg 2021-2022 V63 Lopend
Stadsontwikkeling MRDH- Buurtbus maatwerkvoorziening Capelle 2019-2020 V47 Afgerond
Stadsontwikkeling 1e fase Haalbaarheidstudies 3 onderzoeken MRDH? V44 Afrondend
Stadsontwikkeling Regeling grote gezinnen V33 Beschikt
Stadsontwikkeling EAW Extern Advies Warmtetransitie 2020, EAW-20-00198780 V21 Afrondend
Stadsontwikkeling Verkeerseducatie 2021 Capelle aan den Ijssel V12 Beschikt
SO/ SB/ Verkeer MRDH- Schoolomgevingen 2020-2021-2022 V165 Lopend
SO/SB Parkshuttle IVRI's 2021 V17 Beschikt
Totaal V26.722