Kredietenoverzicht

Kredieten en het verloop van investeringen

Prognose kredieten waarvan de uitvoeringsprognose 2021 of eerder is.

   

Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Besluit/jaar van votering krediet Taakveld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2021 (uitgaven) Restant krediet eind 2021 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Verduurzaming vastgoed (wettelijk) VJN 2019 divers 792 - 2021 576 - n
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Besluit/jaar van votering krediet Taakveld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2021 (uitgaven) Restant krediet eind 2021 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Verkeersregelinstallaties divers 2.1 2.454 - n.v.t. 2.183 - n
Verhardingen 2012-2017 divers 2.1 7.919 -50 n.v.t. 4.224 -50 n
Verhardingen 2018 divers 2.1 5.280 - n.v.t. 3.079 - n
Verhardingen 2019 divers 2.1 5.627 - n.v.t. 4.877 - n
Verhardingen 2020 divers 2.1 6.080 - n.v.t. 5.617 - n
Verhardingen 2021 divers 2.1 8.003 - n.v.t. 7.300 - n
Civiel technische werken 2012-2017 divers 2.1 1.940 - n.v.t. 676 - n
Civiel technische werken 2018 divers 2.1 739 -125 n.v.t. 418 -125 n
Civiel technische werken 2019 divers 2.1 571 - n.v.t. 368 - n
Civiel technische werken 2020 divers 2.1 332 - n.v.t. 282 - n
Civiel technische werken 2021 divers 2.1 586 - n.v.t. 500 - n
Openbare verlichting 2016-2017 divers 2.1 1.036 - n.v.t. 598 - n
Openbare verlichting 2018 divers 2.1 735 - n.v.t. 448 - n
Openbare verlichting 2019 divers 2.1 971 - n.v.t. 641 - n
Openbare verlichting 2020 divers 2.1 818 - n.v.t. 695 - n
Openbare verlichting 2021 divers 2.1 1.945 - n.v.t. 1.485 - n
Verkeersveiligheid BG2021 2.1 650 - n.v.t. 650 - n
KTA Algeraweg VJN2021 2.1 25 - n.v.t. - - j
Schoolzones basisscholen VJN 2019 / VJN 2021 2.1 69 -34 2019 34 -34 n
Vervoersknooppunt Rivium VJN2017 / NJN2018 / NJN2019 / VJN2021 2.1 1.727 -577 n.v.t 365 -577 n
Vervoersknooppunt Rivium-Waterbus VJN2020 2.1 1.100 - n.v.t. 1.100 - n
Vervoersknooppunt Rivium - P&R VJN2020 2.1 1.056 - n.v.t. 1.056 - n
Wijkontsluiting Schollevaar VJN2017 2.1 3.150 -25 n.v.t 1.748 -25 n
Parkeerbeleid NJN2015 2.2 249 - 2019 176 - n
Programma 3 Economie Besluit/jaar van votering krediet Taakveld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2021 (uitgaven) Restant krediet eind 2021 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Gebiedsaanpak Schollevaar divers 3.2 864 - 2020 355 - n
Revitalisering Hoofdweggebied vak A NJN2016 3.2 1.882 -932 2019 1.377 -482 n
Revitalisering De Scholver VJN2017 3.2 1.451 - n.v.t. 22 - n
Programm 4 Onderwijs Besluit/jaar van votering krediet Taakveld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2021 (uitgaven) Restant krediet eind 2021 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Gymlokaal en materiaal Meeuwensingel VJN 2016 4.2 50 - 2020 13 - n
SBWRM IJsselcollege Pelikaanwg/Alken NJN2013 / VJN2014 4.2 2.728 - n.v.t. 83 - n
Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan VJN2018 4.2 8.674 - n.v.t. 1.870 - n
Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel VJN2018 en Begroting 2022 4.2 15.418 - Begroting 2022 12.519 - n
Nieuwbouw onderwijs Florabuurt VJN2019 en Begroting 2022 4.2 10.050 - Begroting 2022 10.049 - n
Voorber.krediet 2e Comenius college VJN2019 4.2 1.000 - n.v.t. 481 - n
Programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) Besluit/jaar van votering krediet Taakveld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2021 (uitgaven) Restant krediet eind 2021 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Zwembad/sporthal Aquapelle NJN2020 5.2 684 - n.v.t. 376 - n
Vastgoed zonnepanelen VJN 2018 5.2 1.067 - 2021 846 - n
Vervanging toplagen sportvelden e.d. VJN 2018 en VJN 2019 5.2 2.032 - 2021 1.881 - n
Padelbanen TC Capelle NJN 2020 5.2 190 - n.v.t. 13 - j
Zwembad en sporthal De Pelikaan VJN 2015 5.2 2.502 - n.v.t. 494 - n
LED verlichting buitensport VJN 2018 5.2 737 - 2020 64 - n
Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) Recreatie Besluit/jaar van votering krediet Taakveld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2021 (uitgaven) Restant krediet eind 2021 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Groen 2016-2017 divers 5.7 906 - n.v.t. 421 - n
Groen 2018 divers 5.7 1.832 - n.v.t. 378 - n
Groen 2019 divers 5.7 2.175 - n.v.t. 2.030 - n
Groen 2020 divers 5.7 426 - n.v.t. 412 - n
Groen 2021 divers 5.7 1.225 - n.v.t. 790 - n
Water 2015-2017 divers 5.7 606 -22 n.v.t. 197 -22 n
Water 2018 divers 5.7 163 - n.v.t. 48 - n
Water 2019 divers 5.7 82 - n.v.t. 82 - n
Water 2020 divers 5.7 1.186 - n.v.t. 662 - n
Water 2021 divers 5.7 602 - n.v.t. 566 - n
Speelplaatsen 2017 divers 5.7 270 - n.v.t. 119 - n
Speelplaatsen 2018 divers 5.7 473 - n.v.t. 306 - n
Speelplaatsen 2019 divers 5.7 208 - n.v.t. -65 - n
Speelplaatsen 2020 divers 5.7 425 - n.v.t. 70 - n
Speelplaatsen 2021 divers 5.7 462 - n.v.t. 412 - n
Programma 6A Sociale infrastructuur Besluit/jaar van votering krediet Taakveld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2021 (uitgaven) Restant krediet eind 2021 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Verbouwing Maria Danneelserf 20 VJN21 6.1 25 - n.v.t. -5 - n
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning Besluit/jaar van votering krediet Taakveld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2021 (uitgaven) Restant krediet eind 2021 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Aanschaf handbewogen rolstoelen BG21, NJN20 & NJN21 6.6 190 - n.v.t. -33 - j
Aanschaf elektrische rolstoelen BG21, NJN20 & NJN21 6.6 180 - n.v.t. -114 - j
Aanschaf scootermobielen BG21, NJN20 & NJN21 6.6 719 - n.v.t. -47 - j
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Besluit/jaar van votering krediet Taakveld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2021 (uitgaven) Restant krediet eind 2021 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Riolering 2012-2017 divers 7.2 8.685 - n.v.t. 3.091 - n
Riolering 2018 divers 7.2 3.883 - n.v.t. 1.933 - n
Riolering 2019 divers 7.2 7.167 - n.v.t. 3.970 - n
Riolering 2020 divers 7.2 6.325 - n.v.t. 4.957 - n
Riolering 2021 divers 7.2 10.354 - n.v.t. 8.895 - n
Containisering afval divers 7.3 1.564 - n.v.t. 723 - n
Programma 8 Stadsontwikkeling Besluit/jaar van votering krediet Taakveld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2021 (uitgaven) Restant krediet eind 2021 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Het nieuwe Rivium BG2019 8.1 750 -750 n.v.t. 750 -750 n
Het nieuwe Rivium Park VJN2018 8.1 200 - n.v.t. 200 - n
Energiebesparende maatregelen 1e begr wijz 2015 8.3 129 - 2018 79 - n
Centraal Capelle - Centrumring divers 8.3 7.682 -218 n.v.t. 3.284 -218 n
Strategische grondaankopen Jaarrekening 2021 8.3 166 - n.v.t. 0 - j
Landelijk Capelle VJN2017 / VJN2019 8.3 95 - n.v.t. 28 - n
Bedrijfsvoeringskosten Besluit/jaar van votering krediet Taakveld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2021 (uitgaven) Restant krediet eind 2021 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Meubilair, audio en apparatuur Vervangingsinvestering BvC 976 - n.v.t. 953 - n
Fietsenlift fietsenkelder & AED's VJN21 BvC 39 - n.v.t. 16 - n
163.350 -2.733 104.648 -2.283
Door de migratie van ons financiële systeem medio 2021 is er ten tijde van het opstellen van de Jaarstukken 2021 enkele handmatige handelingen gedaan om te komen tot bovenstaand overzicht. Het rapport waar bovenstaand overzicht op gebaseerd is, is namelijk nog niet gereed. Na de voltooiing van het rapport zal aansluitend een interne controle en aansluiting plaatsvinden voor bovenstaand overzicht. Mocht hier een omissie uit voort komen, dan zullen wij u separaat daarover informeren door middel van een collegebrief.