Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Wij zijn verplicht een overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld op te nemen. Dit overzicht valt ook onder de externe accountantscontrole. Wij hebben voor onze programma-indeling de indeling van de commissie BBV gehanteerd. In de rekening is het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma's zijn verdeeld conform onze begroting, waarbij er dus sprake is van een tweetal deelprogramma's binnen programma 5 en een viertal deelprogramma's binnen programma 6.

Taakveld/Programma Lasten/ baten Prim. Begroting Begr. Wijziging Totaal begroot Verplichting Geboekt Saldo van Mutatie reserve Resultaat
baten en lasten (afwijking)
TKV 0.1 Bestuur Lasten N3.108 N123 N3.231 N0 N3.030 V201 N35 V166
TKV 0.1 Bestuur Baten N0 N0 N0 N0 V647 V647 N0 V647
Totaal TKV 0.1 Bestuur Saldo N3.108 N123 N3.231 N0 N2.383 V848 N35 V813
TKV 0.10 Mutaties reserves Lasten N1.845 N7.011 N8.856 N0 N10.777 N1.921 V1.921 N0
TKV 0.10 Mutaties reserves Baten V5.125 V5.784 V10.908 N0 V11.271 V363 N363 N0
Totaal TKV 0.10 Mutaties reserves Saldo V3.280 N1.227 V2.052 N0 V494 N1.558 V1.558 N0
TKV 0.11 Result vd rekening v B en L Lasten V2.533 N10.908 N8.375 N0 N0 V8.375 N0 V8.375
TKV 0.11 Result vd rekening v B en L Baten N0 V1 V1 N0 N0 N1 N0 N1
Totaal TKV 0.11 Resultaat B en L Saldo V2.533 N10.907 N8.374 N0 N0 V8.374 N0 V8.374
TKV 0.2 Burgerzaken Lasten N1.959 N639 N2.598 N0 N2.599 N1 N82 N83
TKV 0.2 Burgerzaken Baten V707 V103 V810 N0 V951 V141 N0 V141
Totaal TKV 0.2 Burgerzaken Saldo N1.252 N536 N1.788 N0 N1.648 V140 N82 V58
TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden Lasten N38 N4 N42 N0 N48 N6 N0 N6
TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden Baten V128 N55 V73 N0 V86 V13 N0 V13
Totaal TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden Saldo V90 N59 V31 N0 V38 V7 N0 V7
TKV 0.4 Ondersteuning organisatie Lasten N24.013 N157 N24.170 N0 N23.094 V1.076 N1.180 N104
TKV 0.4 Ondersteuning organisatie Baten V2.606 V38 V2.644 N0 V2.515 N129 V226 V97
Totaal TKV 0.4 Ondersteuning organisatie Saldo N21.407 N119 N21.526 N0 N20.579 V947 N954 N7
TKV 0.5 Treasury Lasten V19 V78 V97 N0 V79 N18 N0 N18
TKV 0.5 Treasury Baten V914 V617 V1.531 N0 V1.536 V5 N0 V5
Totaal TKV 0.5 Treasury Saldo V933 V695 V1.628 N0 V1.615 N13 N0 N13
TKV 0.61 OZB woningen Lasten N363 N20 N383 N0 N373 V10 V32 V42
TKV 0.61 OZB woningen Baten V7.249 V100 V7.349 N0 V7.447 V98 N0 V98
Totaal TKV 0.61 OZB woningen Saldo V6.886 V80 V6.966 N0 V7.074 V108 V32 V140
TKV 0.62 OZB niet-woningen Lasten N272 N20 N293 N0 N298 N5 V43 V38
TKV 0.62 OZB niet-woningen Baten V4.878 V130 V5.008 N0 V5.193 V185 N0 V185
Totaal TKV 0.62 OZB niet-woningen Saldo V4.606 V110 V4.715 N0 V4.895 V180 V43 V223
TKV 0.64 Belastingen overig Lasten N36 N3 N38 N0 N43 N5 V9 V4
TKV 0.64 Belastingen overig Baten V311 N0 V311 N0 V309 N2 N0 N2
Totaal TKV 0.64 Belastingen overig Saldo V275 N3 V273 N0 V266 N7 V9 V2
TKV 0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
TKV 0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef Baten V123.399 V6.939 V130.338 N0 V131.702 V1.364 N0 V1.364
Totaal TKV 0.7 Alg uitk gemeentefonds Saldo V123.399 V6.939 V130.338 N0 V131.702 V1.364 N0 V1.364
TKV 0.8 Overige baten en lasten Lasten N3.033 V1.470 N1.563 N0 N960 V603 N0 V603
TKV 0.8 Overige baten en lasten Baten N0 N0 N0 N0 V112 V112 N580 N468
Totaal TKV 0.8 Overige baten en lasten Saldo N3.033 V1.470 N1.563 N0 N848 V715 N580 V135
TKV 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten N55 N0 N55 N0 N31 V24 N0 V24
TKV 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 0.9 Vennootschapsbelasting Saldo N55 N0 N55 N0 N31 V24 N0 V24
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR Lasten N32.170 N17.337 N49.507 N0 N41.174 V8.333 V708 V9.041
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR Baten V145.317 V13.657 V158.973 N0 V161.769 V2.796 N717 V2.079
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR Saldo V113.147 N3.680 V109.466 N0 V120.595 V11.129 N9 V11.120
TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten N5.093 N25 N5.118 N0 N4.901 V217 V54 V271
TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten V337 N0 V337 N0 V324 N13 N0 N13
Totaal TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Saldo N4.756 N25 N4.781 N0 N4.577 V204 V54 V258
TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten N3.542 V37 N3.506 N0 N3.034 V472 N351 V121
TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid Baten V335 N98 V237 N0 V252 V15 N0 V15
Totaal TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid Saldo N3.207 N61 N3.269 N0 N2.782 V487 N351 V136
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID Lasten N8.635 V12 N8.624 N0 N7.935 V689 N297 V392
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID Baten V672 N98 V574 N0 V576 V2 N0 V2
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID Saldo N7.963 N86 N8.050 N0 N7.359 V691 N297 V394
TKV 2.1 Verkeer en vervoer Lasten N8.125 V14 N8.110 N0 N9.078 N968 N173 N1.141
TKV 2.1 Verkeer en vervoer Baten V459 V89 V548 N0 V891 V343 V204 V547
Totaal TKV 2.1 Verkeer en vervoer Saldo N7.666 V103 N7.562 N0 N8.187 N625 V31 N594
TKV 2.2 Parkeren Lasten N9 N40 N49 N0 N52 N3 N0 N3
TKV 2.2 Parkeren Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 2.2 Parkeren Saldo N9 N40 N49 N0 N52 N3 N0 N3
TKV 2.5 Openbaar vervoer Lasten N117 N0 N117 N0 N124 N7 N0 N7
TKV 2.5 Openbaar vervoer Baten V35 V25 V60 N0 V60 N0 N0 N0
Totaal TKV 2.5 Openbaar vervoer Saldo N82 V25 N57 N0 N64 N7 N0 N7
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W Lasten N8.251 N26 N8.276 N0 N9.254 N978 N173 N1.151
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W Baten V494 V114 V608 N0 V951 V343 V204 V547
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W Saldo N7.757 V88 N7.668 N0 N8.303 N635 V31 N604
TKV 3.1 Economische ontwikkeling Lasten N687 N25 N713 N0 N552 V161 N28 V133
TKV 3.1 Economische ontwikkeling Baten V664 N297 V367 N0 V310 N57 N65 N122
Totaal TKV 3.1 Economische ontwikkeling Saldo N23 N322 N346 N0 N242 V104 N93 V11
TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten N42 N49 N91 N0 N60 V31 N0 V31
TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 V29 V29
Totaal TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Saldo N42 N49 N91 N0 N60 V31 V29 V60
TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg Lasten N467 V50 N417 N0 N413 V4 N25 N21
TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg Baten V353 N0 V353 N0 V353 N0 V8 V8
Totaal TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg Saldo N114 V50 N64 N0 N60 V4 N17 N13
TKV 3.4 Economische promotie Lasten N25 N0 N25 N0 N17 V8 N0 V8
TKV 3.4 Economische promotie Baten V72 N35 V37 N0 V7 N30 N0 N30
Totaal TKV 3.4 Economische promotie Saldo V47 N35 V12 N0 N10 N22 N0 N22
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE Lasten N1.221 N24 N1.246 N0 N1.042 V204 N53 V151
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE Baten V1.089 N332 V757 N0 V670 N87 N28 N115
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE Saldo N132 N356 N489 N0 N372 V117 N81 V36
TKV 4.2 Onderwijshuisvesting Lasten N3.240 N7 N3.247 N0 N3.268 N21 N39 N60
TKV 4.2 Onderwijshuisvesting Baten V506 N0 V506 N0 V488 N18 N0 N18
Totaal TKV 4.2 Onderwijshuisvesting Saldo N2.734 N7 N2.741 N0 N2.780 N39 N39 N78
TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten N4.972 N167 N5.139 N0 N5.381 N242 N8 N250
TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Baten V2.990 V441 V3.431 N0 V3.806 V375 N0 V375
Totaal TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Saldo N1.982 V274 N1.708 N0 N1.575 V133 N8 V125
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS Lasten N8.212 N174 N8.386 N0 N8.649 N263 N46 N309
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS Baten V3.496 V441 V3.937 N0 V4.294 V357 N0 V357
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS Saldo N4.716 V267 N4.449 N0 N4.355 V94 N46 V48
TKV 5.1 Sportbeleid en activering Lasten N5.359 N71 N5.430 N0 N5.625 N195 N1 N196
TKV 5.1 Sportbeleid en activering Baten N0 V124 V124 N0 V334 V210 N0 V210
Totaal TKV 5.1 Sportbeleid en activering Saldo N5.359 V53 N5.306 N0 N5.291 V15 N1 V14
TKV 5.2 Sportaccommodaties Lasten N3.820 N129 N3.949 N0 N3.916 V33 V218 V251
TKV 5.2 Sportaccommodaties Baten V3.456 V178 V3.634 N0 V3.711 V77 N0 V77
Totaal TKV 5.2 Sportaccommodaties Saldo N364 V49 N315 N0 N205 V110 V218 V328
TKV 5.3 Cultuurpresent, -prod en -part Lasten N2.414 V12 N2.402 N0 N2.020 V382 N90 V292
TKV 5.3 Cultuurpresent, -prod en -part Baten V389 N375 V14 N0 V404 V390 N0 V390
Totaal TKV 5.3 Cultuurpresent. Saldo N2.025 N363 N2.388 N0 N1.616 V772 N90 V682
TKV 5.4 Musea Lasten N3 N0 N3 N0 N2 V1 N0 V1
TKV 5.4 Musea Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 5.4 Musea Saldo N3 N0 N3 N0 N2 V1 N0 V1
TKV 5.5 Cultureel erfgoed Lasten N292 N341 N633 N0 N632 V1 N0 V1
TKV 5.5 Cultureel erfgoed Baten N0 N0 N0 N0 V3 V3 N22 N19
Totaal TKV 5.5 Cultureel erfgoed Saldo N292 N341 N633 N0 N629 V4 N22 N18
TKV 5.6 Media Lasten N1.125 N20 N1.145 N0 N1.151 N6 N0 N6
TKV 5.6 Media Baten V178 N0 V178 N0 V161 N17 N0 N17
Totaal TKV 5.6 Media Saldo N947 N20 N967 N0 N990 N23 N0 N23
TOTAAL PROGRAMMA 5A VRIJETIJDSBEST. Lasten N13.013 N549 N13.562 N0 N13.346 V216 V127 V343
TOTAAL PROGRAMMA 5A VRIJETIJDSBEST. Baten V4.023 N73 V3.950 N0 V4.613 V663 N22 V641
TOTAAL PROGRAMMA 5A VRIJETIJDSBEST. Saldo N8.990 N622 N9.612 N0 N8.733 V879 V105 V984
TKV 5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr Lasten N6.623 N237 N6.860 N0 N7.148 N288 V19 N269
TKV 5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr Baten V893 V4 V897 N0 V869 N28 V172 V144
Totaal TKV 5.7 Openbaar groen en recr Saldo N5.730 N233 N5.963 N0 N6.279 N316 V192 N124
TOTAAL PROGRAMMA 5B OPENBAAR GROEN Lasten N6.623 N237 N6.860 N0 N7.148 N288 V19 N269
TOTAAL PROGRAMMA 5B OPENBAAR GROEN Baten V893 V4 V897 N0 V869 N28 V172 V144
TOTAAL PROGRAMMA 5B OPENBAAR GROEN Saldo N5.730 N233 N5.963 N0 N6.279 N316 V192 N124
TKV 6.1 Samenkracht, burgerparticipatie Lasten N12.571 N487 N13.058 N0 N12.829 V229 N68 V161
TKV 6.1 Samenkracht, burgerparticipatie Baten V1.052 V255 V1.307 N0 V1.488 V181 N0 V181
Totaal TKV 6. Samenkracht en burgerparticipatie Saldo N11.519 N232 N11.751 N0 N11.341 V410 N68 V342
TKV 6.2 Wijkteams Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
TKV 6.2 Wijkteams Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 6.2 Wijkteams Saldo N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
TOTAAL PROGRAMMA 6A SOC.INFRASTRUCTUUR Lasten N12.571 N487 N13.058 N0 N12.829 V229 N68 V161
TOTAAL PROGRAMMA 6A SOC.INFRASTRUCTUUR Baten V1.052 V255 V1.307 N0 V1.488 V181 N0 V181
TOTAAL PROGRAMMA 6A SOC.INFRASTRUCTUUR Saldo N11.519 N232 N11.751 N0 N11.341 V410 N68 V342
TKV 6.3 Inkomensregelingen Lasten N43.329 N671 N44.001 N0 N45.376 N1.375 N24 N1.399
TKV 6.3 Inkomensregelingen Baten V32.748 V3.847 V36.595 N0 V39.316 V2.721 N0 V2.721
Totaal TKV 6.3 Inkomensregelingen Saldo N10.581 V3.176 N7.406 N0 N6.060 V1.346 N24 V1.322
TKV 6.4 Begeleide participatie Lasten N6.126 V50 N6.076 N0 N6.076 N0 N1 N1
TKV 6.4 Begeleide participatie Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 6.4 Begeleide participatie Saldo N6.126 V50 N6.076 N0 N6.076 N0 N1 N1
TKV 6.5 Arbeidsparticipatie Lasten N4.500 V897 N3.604 N0 N3.688 N84 N1 N85
TKV 6.5 Arbeidsparticipatie Baten V256 V852 V1.108 N0 V1.077 N31 N0 N31
Totaal TKV 6.5 Arbeidsparticipatie Saldo N4.244 V1.749 N2.496 N0 N2.611 N115 N1 N116
TOTAAL PROGRAMMA 6B WERK EN INKOMEN Lasten N53.955 V276 N53.681 N0 N55.140 N1.459 N26 N1.485
TOTAAL PROGRAMMA 6B WERK EN INKOMEN Baten V33.004 V4.699 V37.703 N0 V40.393 V2.690 N0 V2.690
TOTAAL PROGRAMMA 6B WERK EN INKOMEN Saldo N20.951 V4.975 N15.978 N0 N14.747 V1.231 N26 V1.205
TKV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten N1.381 N144 N1.524 N0 N1.542 N18 N0 N18
TKV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Baten N0 N0 N0 N0 V5 V5 N0 V5
Totaal TKV 6.6 Maatwerkvoorz. (WMO) Saldo N1.381 N144 N1.524 N0 N1.537 N13 N0 N13
TKV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten N14.959 N491 N15.451 N0 N14.820 V631 V23 V654
TKV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Baten V598 N97 V501 N0 V494 N7 V1 N6
Totaal TKV 6.71 Maatwerkdienstverl.18+ Saldo N14.361 N588 N14.950 N0 N14.326 V624 V24 V648
TKV 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Lasten N50 N0 N50 N0 N54 N4 N0 N4
TKV 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Saldo N50 N0 N50 N0 N54 N4 N0 N4
TOTAAL PROGRAMMA 6C WMO Lasten N16.390 N635 N17.025 N0 N16.416 V609 V23 V632
TOTAAL PROGRAMMA 6C WMO Baten V598 N97 V501 N0 V499 N2 V1 N1
TOTAAL PROGRAMMA 6C WMO Saldo N15.792 N732 N16.524 N0 N15.917 V607 V24 V631
TKV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Lasten N19.834 N3.579 N23.413 N0 N22.945 V468 N3 V465
TKV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Baten V62 N0 V62 N0 V67 V5 N0 V5
Totaal TKV 6.72 Maatwerkdienstverl.18- Saldo N19.772 N3.579 N23.351 N0 N22.878 V473 N3 V470
TKV 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Lasten N688 N320 N1.008 N0 N783 V225 N0 V225
TKV 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Baten N0 V160 V160 N0 V165 V5 N0 V5
Totaal TKV 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Saldo N688 N160 N848 N0 N618 V230 N0 V230
TOTAAL PROGRAMMA 6D JEUGDHULP Lasten N20.522 N3.899 N24.421 N0 N23.728 V693 N3 V690
TOTAAL PROGRAMMA 6D JEUGDHULP Baten V62 V160 V222 N0 V232 V10 N0 V10
TOTAAL PROGRAMMA 6D JEUGDHULP Saldo N20.460 N3.739 N24.199 N0 N23.496 V703 N3 V700
TKV 7.1 Volksgezondheid Lasten N3.196 N1.146 N4.342 N0 N4.585 N243 N0 N243
TKV 7.1 Volksgezondheid Baten N0 V1.285 V1.285 N0 V1.580 V295 N0 V295
Totaal TKV 7.1 Volksgezondheid Saldo N3.196 V139 N3.057 N0 N3.005 V52 N0 V52
TKV 7.2 Riolering Lasten N3.989 V423 N3.566 N0 N4.154 N588 N4 N592
TKV 7.2 Riolering Baten V4.978 N986 V3.993 N0 V4.551 V558 N0 V558
Totaal TKV 7.2 Riolering Saldo V989 N563 V427 N0 V397 N30 N4 N34
TKV 7.3 Afval Lasten N9.377 N609 N9.986 N0 N10.555 N569 N0 N569
TKV 7.3 Afval Baten V9.763 V83 V9.845 N0 V10.285 V440 N0 V440
Totaal TKV 7.3 Afval Saldo V386 N526 N141 N0 N270 N129 N0 N129
TKV 7.4 Milieubeheer Lasten N1.573 N528 N2.100 N0 N1.849 V251 N75 V176
TKV 7.4 Milieubeheer Baten N0 V705 V705 N0 V300 N405 V273 N132
Totaal TKV 7.4 Milieubeheer Saldo N1.573 V177 N1.395 N0 N1.549 N154 V198 V44
TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Lasten N32 V30 N2 N0 N2 N0 N0 N0
TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Baten V22 N0 V22 N0 V22 N0 N0 N0
Totaal TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Saldo N10 V30 V20 N0 V20 N0 N0 N0
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Lasten N18.167 N1.830 N19.996 N0 N21.145 N1.149 N79 N1.228
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Baten V14.763 V1.087 V15.850 N0 V16.738 V888 V273 V1.161
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Saldo N3.404 N743 N4.146 N0 N4.407 N261 V194 N67
TKV 8.1 Ruimtelijke ordening Lasten N1.776 N1.148 N2.923 N0 N2.393 V530 N76 V454
TKV 8.1 Ruimtelijke ordening Baten N0 V675 V675 N0 V179 N496 N180 N676
Totaal TKV 8.1 Ruimtelijke ordening Saldo N1.776 N473 N2.248 N0 N2.214 V34 N256 N222
TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen) Lasten N13.921 V3.345 N10.576 N0 N8.323 V2.253 N14 V2.239
TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen) Baten V14.542 N997 V13.545 N0 V9.099 N4.446 V279 N4.167
Totaal TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerr.) Saldo V621 V2.348 V2.969 N0 V776 N2.193 V265 N1.928
TKV 8.3 Wonen en bouwen Lasten N6.744 V2.024 N4.721 N0 N4.018 V703 N42 V661
TKV 8.3 Wonen en bouwen Baten V2.168 V1.196 V3.364 N0 V3.280 N84 V17 N67
Totaal TKV 8.3 Wonen en bouwen Saldo N4.576 V3.220 N1.357 N0 N738 V619 N24 V595
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING Lasten N22.441 V4.221 N18.220 N0 N14.734 V3.486 N131 V3.355
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING Baten V16.710 V874 V17.584 N0 V12.558 N5.026 V116 N4.910
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING Saldo N5.731 V5.095 N636 N0 N2.176 N1.540 N15 N1.555
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S Lasten N222.171 N20.689 N242.862 N0 N232.540 V10.322 V1 V10.323
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S Baten V222.173 V20.691 V242.863 N0 V245.650 V2.787 N1 V2.786
AFRONDING N2 N2 N1 N0 V4 V5 N0 V5
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S Saldo N0 N0 N0 N0 V13.114 V13.114 N0 V13.114