Inkomende subsidies

Inkomende subsidies

Terug naar navigatie - Inkomende subsidies

Hieronder treft u een overzicht aan van alle verworven subsidies voor projecten op dit moment. De subsidies zijn afkomstig van externe partijen. In de collegebrief van week 15 in 2017 hebben wij aangegeven om dit overzicht een vaste plek in de P&C-cyclus te willen geven. Dit willen wij doen in de Voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening.

Naam Project Subsidie * € 1.000 Status Subsidiënt
Belastingen
Omgekeerd invorderen 32 Beschikking A en O fonds
Economie
Vervoersknooppunt Rivium A 70 Afrondend Verkeersonderneming
Vervoersknooppunt Rivium B 85 Lopend Verkeersonderneming
4.165 Lopend
MRDH- Rivium gebiedspaspoort 2.0, nadere onderleggers bij het transformatiegebied. 122 Lopend MRDH-Economie
MRDH- Groot onderhoud Parkshuttle 250 Aangevraagd MRDH
Milieubeheer
Uitvoeringskosten geluidscherm Schollevaar (6342403) 248 Afrondend Ministerie
Voorbereiding geluidsanering wegverkeer 116 Lopend Ministerie
Verkeer
Fietsvoorziening metrohalte Slotlaan 21 Lopend MRDH
Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde 179 Lopend MRDH
Schalij-/Opera/ burg Berensteijnlaan 52 Opgenomen in de IPVA, MRDH MRDH
Bus maatwerkvoorziening Capelle 47 Lopend MRDH
Verbetering veiligheid schoolomgevingen 179 Opgenomen in de IPVA, MRDH MRDH
Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde Burgemeester Van Dijklaan 685 Lopend MRDH
Samenleving
Pilot ontzorgen, ism GR, Krimpen, St. Welzijn Capelle en Zuidplas 149 Aangevraagd Ministerie VWS
ZonMw - Personen met Verward gedrag 20 Goedgekeurd ZonMw
ZonMw - Personen met Verward gedrag 210 Lopend ZonMw
ESF RRRIA2 Rotterdam Rijnmond, uitgevoerd door GR Ijsselgemeenten (verwerving maatschappelijke partners) 744 Lopend ESF
Stadbeheer
Schoolomgeving- Verbeteren verkeersveiligheid scholen Lijstersingel 85 Lopend MRDH
Schoolomgeving brug scholen Reigerlaan/Pelikaanweg, Capelle aan den Ijssel 125 Lopend MRDH
Subsidie bommen - Concept
Star2C's 246 Lopend Interreg 2mers
P&O
Preventief Medisch Onderzoek 13 Lopend ESF
Preventief Medisch Onderzoek (GR) 13 Lopend ESF
Duurzaamheid
Zonnepanelen gemeentewerf, Groenedijk 10 (alle zonnepanelenprojecten lopen 15 jaar en krijgen maandelijks een deel uitbetaald) 4 Lopend SDE+
Zonnepanelen Sporthal Lijstersingel 20 15 Lopend SDE+
Zonnepanelen Eben heazer, Lijstersingel 22A 75 Beschikt SDE+
Zonnepanelen Zwembad, Alkenlaan 83 291 Beschikt SDE+
Zonnepanelen Educatusstraat 10, 2909PK Capelle aan den Ijssel. SDE1631326 - Lopend SDE+
Zonnepanelen Spoorlaan 18, rioolgemaal 12 Lopend SDE+
Zonnepanelen op de Capelseweg 37, Eurostars 18 Beschikt SDE+
Zonnepanelen op de Capelseweg 39A, KorfbalClubCapelle. 73 Beschikt SDE+
Zonnepanelen op de Capelseweg 33 28 Beschikt SDE+
Zonnepanelen op de PC Boutensingel 1 35 Beschikt SDE+
Zonnepanelen op de Couwenhoekseweg 1 CVV "De Zwervers 26 Beschikt SDE+
Zonnepanelen op de Capelseweg 35 38 Beschikt SDE+
Warmtepomp CompaC ClimaVeneta NX-N/LN CA 0352PA bij de tijdelijke onderwijshuisvesting SHO 8 Afrondend ISDE
Veiligheid
Ex gedetineerden 2019 21 Lopend Just
2016 High impact Crimes- Veilig wonen 20 Afrondend Just
Totaal 8.517