Kredietenoverzicht

Kredietenoverzicht

Terug naar navigatie - Kredietenoverzicht

Prognose verloop kredieten waarvan de uitvoeringsprognose 2019 of eerder is.

Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2019 (uitgaven) Restant krediet eind 2019 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Verduurzaming vastgoed (wettelijke eisen) VJN 2019 div 421.488 0 2021 408.189 0 n
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2019 (uitgaven) Restant krediet eind 2019 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Verkeersregelinstallaties divers 2.1 167.040 0 n.v.t. -100.325 0 n
Verhardingen 2013-2017 divers 2.1 10.185.166 -105.000 n.v.t. 5.471.900 -77.103 n
Verhardingen 2018 divers 2.1 5.088.914 -25.000 n.v.t. 3.868.030 -25.000 n
Verhardingen 2019 divers 2.1 5.271.840 0 n.v.t. 4.428.270 0 n
Civiel technische werken 2013-2017 divers 2.1 1.831.968 -84.000 n.v.t. 1.227.194 500 n
Civiel technische werken 2018 divers 2.1 402.600 0 n.v.t. 354.777 0 n
Civiel technische werken 2019 divers 2.1 700.104 -125.000 n.v.t. 668.053 -125.000 n
Openbare verlichting 2014-2017 divers 2.1 1.931.625 0 n.v.t. 948.730 0 n
Openbare verlichting 2018 divers 2.1 723.395 0 n.v.t. 624.435 0 n
Openbare verlichting 2019 divers 2.1 988.459 0 n.v.t. 712.338 0 n
Capelseweg, Hoofdweg/v. Dijklaan VJN2015 2.1 431.000 0 n.v.t. 141.505 -500 j
Parkeerbeleid NJN2015 2.2 249.000 0 2019 190.894 0 n
Verandering voorrangsituaties rotondes NJN2016 2.1 450.000 0 2019 -82.049 138.500 j
Vervoersknooppunt Rivium VJN2017 2.1 1.777.000 -577.000 n.v.t 524.903 182 n
Wijkontsluiting Schollevaar (realisatie) VJN2017 2.1 3.000.000 -25.000 n.v.t 2.809.900 -25.000 n
Programma 3 Economie Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2019 (uitgaven) Restant krediet eind 2019 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Gebiedsaanpak Schollevaar divers 3.2 470.000 0 2020 359.641 0 n
Het nieuwe Rivium Park VJN2018 8.1 200.000 0 n.v.t. 200.000 0 n
Revatilisering Hoofdweggebied vak A NJN2016 3.2 1.882.000 -932.000 2019 1.376.926 -482.000 n
Revitalisering De Scholver VJN2017 3.2 1.456.000 0 n.v.t. 243.174 5.000 n
Programma 4 Onderwijs Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2019 (uitgaven) Restant krediet eind 2019 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Gymlok Meeuwensingel gymnastiekmateriaal VJN 2016 4.2 50.000 0 2020 13.310 0 n
SBWRM IJsselcollege Pelikaanwg/Alkenlaan VJN 2014 4.2 2.728.000 0 2018 84.462 6.292 n
Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan VJN2018 4.2 8.360.000 0 n.v.t. 7.863.198 0 n
Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel VJN2018 4.2 11.930.000 0 n.v.t. 9.084.836 0 n
Nieuwbouw onderwijs Bongerd-Wingerd NJN2018 4.2 8.170.000 0 n.v.t. 8.169.123 0 n
Tijdelijke huisvesting Lijstersingel VJN2019 4.2 2.700.000 0 n.v.t. 1.486 0 n
Voorbereidingskrediet 2e Comenius coll. VJN2019 4.2 1.000.000 0 n.v.t. 887.978 0 n
Programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2019 (uitgaven) Restant krediet eind 2019 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Bouw multief. Zwembad/sporthal De Pelikaan VJN 2014 en VJN 2018 5.2 18.195.000 0 nvt 8.689.897 0 n
Vastgoed zonnepanelen VJN 2018 5.2 364.231 0 2021 358.095 0 n
Vervanging toplagen sportvelden, lichtmasten, hekwerken e.d. VJN 2018 en VJN 2019 5.2 2.506.709 0 2021 1.943.171 n
Zwervers kleedkamers VJN 2017 en VJN 2018 5.2 385.000 0 2021 -9.409 0 j
SVS kleedkamers VJN 2017 en VJN 2018 5.2 288.000 0 2021 6.013 0 j
SBWRM multi.zwembad/sporthal De Pelikaan VJN 2015 5.2 2.502.000 0 n.v.t. 1.917.432 0 n
LED verlichting buitensport VJN 2018 5.2 718.514 0 2020 655.977 0 n
Programma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2019 (uitgaven) Restant krediet eind 2019 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Groen 2012-2017 divers 5.7 1.214.110 0 n.v.t. 665.067 0 n
Groen 2018 divers 5.7 2.461.581 0 n.v.t. 1.686.388 0 n
Groen 2019 divers 5.7 1.023.717 0 n.v.t. 939.080 0 n
Water 2015-2017 divers 5.7 1.527.700 -110.125 n.v.t. 669.070 -45.896 n
Water 2018 divers 5.7 226.625 0 n.v.t. 226.625 0 n
Water 2019 divers 5.7 318.937 0 n.v.t. 318.937 0 n
Speelplaatsen 2014-2017 divers 5.7 189.737 0 n.v.t. 116.388 0 n
Speelplaatsen 2018 divers 5.7 1.502.500 0 n.v.t. 235.624 50.000 n
Speelplaatsen 2019 divers 5.7 375.000 0 n.v.t. 325.941 2.500 n
Openbaar gebied Hoofdweg D4950 NJN2016 5.7 210.000 0 n.v.t. 10.000 0 n
Gebiedsvisie Florabuurt - speelvoorz. VJN2019 5.7 / 8.3 60.000 0 n.v.t. 10.000 0 j
Programma 6A Sociale infrastructuur Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2019 (uitgaven) Restant krediet eind 2019 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Zonnepanelen Educatusstraat 10 2016 6.1 206.000 0 2018 16.473 0 n
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2019 (uitgaven) Restant krediet eind 2019 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Aanschaf handbewogen rolstoelen 2019 Begroting 2018 6.6 150.000 0 n.v.t. 70.476 0 j
Aanschaf elektrische rolstoelen 2019 Begroting 2018 6.6 85.000 0 n.v.t. -32.741 0 j
Aanschaf scootermobielen 2019 Begroting 2018 6.6 110.000 0 n.v.t. -25.212 0 j
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2019 (uitgaven) Restant krediet eind 2019 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Riolering 2013-2017 divers 7.2 10.870.600 0 n.v.t. 4.469.659 17.580 n
Riolering 2018 divers 7.2 3.827.000 0 n.v.t. 3.076.297 0 n
Riolering 2019 divers 7.2 5.347.000 0 n.v.t. 3.912.322 0 n
Containerisering afval divers 7.3 1.489.000 0 n.v.t. -59.903 0 n
Programma 8 Stadsontwikkeling Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2019 (uitgaven) Restant krediet eind 2019 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Het nieuwe Rivium 1BW2019 8.1 750.000 0 n.v.t. 750.000 0 n
Energiebesparende maatregelen 1e begr wijz 2015 8.3 129.000 0 2018 80.369 0 n
Landelijk Capelle 2019 VJN2017 / VJN2019 8.3 30.000 0 n.v.t. 30.000 0 j
Centraal Capelle - Centrumring 2019 VJN2017 / VJN2019 8.3 2.434.344 0 n.v.t. 654.772 7.800 n
Bedrijfsvoeringskosten Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2019 (uitgaven) Restant krediet eind 2019 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Meubilair en audio bg en 1e verdieping gemeentehuis Vervangingsinvestering BvC 861.758 0 n.v.t. 160.693 0 j
Groenedijk- Nazorg (NJN 2012) NJN 2012 BvC 212.000 -86.000 2018 -982 405 j
Voertuigen en hulpstukken Vervangingsinvestering BvC 330.000 0 n.v.t. 307.817 0 n
Gladheidsbestrijding Vervangingsinvestering BvC 175.000 0 n.v.t. 80.798 0 n