Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld (x € 1.000)

Vanaf 2017 zijn wij verplicht een overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld op te nemen. Dit overzicht valt ook onder de externe accountantscontrole. Wij hebben voor onze programma-indeling vanaf de Begroting 2017 de indeling van de commissie BBV gehanteerd. In de rekening is het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma's zijn verdeeld conform onze begroting.

Taakveld/Programma Lasten/ baten Totaal begroot incl NJN19 Verplichting Geboekt Saldo van baten en lasten Mutatie reserve (afwijking) Resultaat
TKV 0.1 Bestuur Lasten N 2.945 N 0 N 4.478 N 1.533 N 23 N 1.556
TKV 0.1 Bestuur Baten N 0 N 0 V 30 V 30 N 0 V 30
Totaal TKV 0.1 Bestuur Saldo N 2.945 N 0 N 4.448 N 1.503 N 23 N 1.526
TKV 0.10 Mutaties reserves Lasten N 37.193 N 0 N 38.750 N 1.557 V 1.557 N 0
TKV 0.10 Mutaties reserves Baten V 46.994 N 0 V 45.000 N 1.994 V 1.994 N 0
Totaal TKV 0.10 Mutaties reserves Saldo V 9.801 N 0 V 6.250 N 3.551 V 3.551 N 0
TKV 0.11 Result vd rekening v B en L Lasten N 6.285 N 0 N 0 V 6.285 N 0 V 6.285
TKV 0.11 Result vd rekening v B en L Baten N 1 N 0 N 0 V 1 N 0 V 1
Totaal TKV 0.11 Resultaat B en L Saldo N 6.286 N 0 N 0 V 6.286 N 0 V 6.286
TKV 0.2 Burgerzaken Lasten N 1.697 N 0 N 1.703 N 6 N 28 N 34
TKV 0.2 Burgerzaken Baten V 931 N 0 V 1.018 V 87 N 0 V 87
Totaal TKV 0.2 Burgerzaken Saldo N 766 N 0 N 685 V 81 N 28 V 53
TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden Lasten N 25 N 0 N 29 N 4 N 0 N 4
TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden Baten V 126 N 0 V 127 V 1 N 0 V 1
Totaal TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden V 101 N 0 V 98 N 3 N 0 N 3
TKV 0.4 Ondersteuning organisatie Lasten N 23.079 N 0 N 23.476 N 397 V 164 N 233
TKV 0.4 Ondersteuning organisatie Baten V 2.201 N 0 V 2.418 V 217 N 0 V 217
Totaal TKV 0.4 Ondersteuning organisatie Saldo N 20.878 N 0 N 21.058 N 180 V 164 N 16
TKV 0.5 Treasury Lasten N 15 N 0 N 43 N 28 N 0 N 28
TKV 0.5 Treasury Baten V 3.280 N 0 V 3.307 V 27 N 0 V 27
Totaal TKV 0.5 Treasury Saldo V 3.265 N 0 V 3.264 N 1 N 0 N 1
TKV 0.61 OZB woningen Lasten N 351 N 0 N 361 N 10 N 5 N 15
TKV 0.61 OZB woningen Baten V 7.009 N 0 V 7.045 V 36 N 0 V 36
Totaal TKV 0.61 OZB woningen Saldo V 6.658 N 0 V 6.684 V 26 N 5 V 21
TKV 0.62 OZB niet-woningen Lasten N 225 N 0 N 235 N 10 N 12 N 22
TKV 0.62 OZB niet-woningen Baten V 4.891 N 0 V 4.948 V 57 N 0 V 57
Totaal TKV 0.62 OZB niet-woningen Saldo V 4.666 N 0 V 4.713 V 47 N 12 V 35
TKV 0.64 Belastingen overig Lasten N 41 N 0 N 44 N 3 N 7 N 10
TKV 0.64 Belastingen overig Baten V 301 N 0 V 311 V 10 N 0 V 10
Totaal TKV 0.64 Belastingen overig Saldo V 260 N 0 V 267 V 7 N 7 V 0
TKV 0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef Lasten N 0 N 0 N 0 N 0 N 162 N 162
TKV 0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef Baten V 114.308 N 0 V 114.829 V 521 N 0 V 521
Totaal TKV 0.7 Alg uitk gemeentefonds Saldo V 114.308 N 0 V 114.829 V 521 N 162 V 359
TKV 0.8 Overige baten en lasten Lasten N 2.771 N 0 N 1.075 V 1.696 N 1.922 N 226
TKV 0.8 Overige baten en lasten Baten V 50 N 0 V 260 V 210 N 0 V 210
Totaal TKV 0.8 Overige baten en lasten Saldo N 2.721 N 0 N 815 V 1.906 N 1.922 N 16
TKV 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten N 20 N 0 V 51 V 71 N 0 V 71
TKV 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Baten N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
Totaal TKV 0.9 Vennootschapsbelasting Saldo N 20 N 0 V 51 V 71 N 0 V 71
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR Lasten N 74.646 N 0 N70.143 V 4.503 N 438 V 4.066
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR Baten V 180.091 N 0 V179.293 N 799 V 1.994 V 1.197
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR Saldo V 105.445 N 0 V 109.150 V 3.705 V 1.556 V 5.263
TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten N 4.221 N 0 N 4.200 V 21 N 22 N 1
TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten V 325 N 0 V 317 N 8 N 0 N 8
Totaal TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Saldo N 3.896 N 0 N 3.883 V 13 N 22 N 9
TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten N 3.391 N 0 N 2.847 V 544 N 329 V 215
TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid Baten V 303 N 0 V 215 N 88 N 0 N 88
Totaal TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid Saldo N 3.088 N 0 N 2.632 V 456 N 329 V 127
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID Lasten N 7.612 N 0 N 7.047 V 565 N 351 V 214
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID Baten V 628 N 0 V 532 N 97 N 0 N 97
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID Saldo N 6.983 N 0 N 6.515 V 468 N 351 V 117
TKV 2.1 Verkeer en vervoer Lasten N 8.021 N 0 N 7.870 V 151 V 138 V 289
TKV 2.1 Verkeer en vervoer Baten V 814 N 0 V 886 V 72 N 0 V 72
Totaal TKV 2.1 Verkeer en vervoer Saldo N 7.207 N 0 N 6.984 V 223 V 138 V 361
TKV 2.2 Parkeren Lasten N 94 N 0 N 65 V 29 N 13 V 16
TKV 2.2 Parkeren Baten N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
Totaal TKV 2.2 Parkeren Saldo N 94 N 0 N 65 V 29 N 13 V 16
TKV 2.5 Openbaar vervoer Lasten N 75 N 0 N 79 N 4 N 0 N 4
TKV 2.5 Openbaar vervoer Baten N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
Totaal TKV 2.5 Openbaar vervoer Saldo N 75 N 0 N 79 N 4 N 0 N 4
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W Lasten N 8.190 N 0 N 8.015 V 175 V 125 V 301
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W Baten V 814 N 0 V 886 V 71 N 0 V 71
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W Saldo N 7.376 N 0 N 7.129 V 247 V 125 V 372
TKV 3.1 Economische ontwikkeling Lasten N 772 N 0 N 729 V 43 N 94 N 51
TKV 3.1 Economische ontwikkeling Baten V 664 N 0 V 720 V 56 N 0 V 56
Totaal TKV 3.1 Economische ontwikkeling Saldo N 108 N 0 N 9 V 99 N 94 V 5
TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten N 203 N 0 N 157 V 46 N 45 V 1
TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Baten V 15 N 0 V 15 N 0 N 0 N 0
Totaal TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Saldo N 188 N 0 N 142 V 46 N 45 V 1
TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg Lasten N 552 N 0 N 487 V 65 N 10 V 55
TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg Baten V 400 N 0 V 350 N 50 N 0 N 50
Totaal TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg Saldo N 152 N 0 N 137 V 15 N 10 V 5
TKV 3.4 Economische promotie Lasten N 25 N 0 N 9 V 16 N 0 V 16
TKV 3.4 Economische promotie Baten V 60 N 0 V 89 V 29 N 0 V 29
Totaal TKV 3.4 Economische promotie Saldo V 35 N 0 V 80 V 45 N 0 V 45
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE Lasten N 1.552 N 0 N 1.382 V 170 N 149 V 21
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE Baten V 1.139 N 0 V 1.175 V 36 N 0 V 36
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE Saldo N 413 N 0 N 207 V 205 N 149 V 57
TKV 4.2 Onderwijshuisvesting Lasten N 4.378 N 0 N 3.802 V 576 N 835 N 259
TKV 4.2 Onderwijshuisvesting Baten V 386 N 0 V 372 N 14 N 0 N 14
Totaal TKV 4.2 Onderwijshuisvesting Saldo N 3.992 N 0 N 3.430 V 562 N 835 N 273
TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten N 4.532 N 0 N 3.057 V 1.475 N 42 V 1.433
TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Baten V 2.795 N 0 V 1.705 N 1.090 N 0 N 1.090
Totaal TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Saldo N 1.737 N 0 N 1.352 V 385 N 42 V 343
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS Lasten N 8.910 N 0 N 6.859 V 2.050 N 877 V 1.173
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS Baten V 3.181 N 0 V 2.077 N 1.105 N 0 N 1.105
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS Saldo N 5.729 N 0 N 4.782 V 945 N 877 V 68
TKV 5.1 Sportbeleid en activering Lasten N 4.169 N 0 N 4.175 N 6 V 7 V 1
TKV 5.1 Sportbeleid en activering Baten N 0 N 0 V 3 V 3 N 0 V 3
Totaal TKV 5.1 Sportbeleid en activering Saldo N 4.169 N 0 N 4.172 N 3 V 7 V 4
TKV 5.2 Sportaccommodaties Lasten N 2.918 N 0 N 3.028 N 110 V 54 N 56
TKV 5.2 Sportaccommodaties Baten V 2.535 N 0 V 2.493 N 42 N 0 N 42
Totaal TKV 5.2 Sportaccommodaties Saldo N 383 N 0 N 535 N 152 V 54 N 98
TKV 5.3 Cultuurpresent, -prod en -part Lasten N 2.318 N 0 N 2.299 V 19 V 39 V 58
TKV 5.3 Cultuurpresent, -prod en -part Baten V 372 N 0 V 419 V 47 N 0 V 47
Totaal TKV 5.3 Cultuurpresent. Saldo N 1.946 N 0 N 1.880 V 66 V 39 V 105
TKV 5.4 Musea Lasten N 5 N 0 N 5 N 0 N 0 N 0
TKV 5.4 Musea Baten N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
Totaal TKV 5.4 Musea Saldo N 5 N 0 N 5 N 0 N 0 N 0
TKV 5.5 Cultureel erfgoed Lasten N 146 N 0 N 133 V 13 N 0 V 13
TKV 5.5 Cultureel erfgoed Baten N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
Totaal TKV 5.5 Cultureel erfgoed Saldo N 146 N 0 N 133 V 13 N 0 V 13
TKV 5.6 Media Lasten N 1.108 N 0 N 1.165 N 57 V 48 N 9
TKV 5.6 Media Baten V 186 N 0 V 188 V 2 N 0 V 2
Totaal TKV 5.6 Media Saldo N 922 N 0 N 977 N 55 V 48 N 7
TOTAAL PROGRAMMA 5a VRIJETIJDSBEST. Lasten N 10.664 N 0 N10.804 N 140 V 148 V 8
TOTAAL PROGRAMMA 5a VRIJETIJDSBEST. Baten V 3.093 N 0 V3.104 V 10 N 0 V 10
TOTAAL PROGRAMMA 5a VRIJETIJDSBEST. Saldo N 7.571 N 0 N 7.700 N 129 V 148 V 18
TKV 5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr Lasten N 6.342 N 0 N 6.535 N 193 V 39 N 154
TKV 5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr Baten V 893 N 0 V 1.019 V 126 N 0 V 126
Totaal TKV 5.7 Openbaar groen en recr Saldo N 5.449 N 0 N 5.516 N 67 V 39 N 28
TOTAAL PROGRAMMA 5b OPENBAAR GROEN Lasten N 6.342 N 0 N 6.535 N 193 V 39 N 154
TOTAAL PROGRAMMA 5b OPENBAAR GROEN Baten V 893 N 0 V 1.019 V 126 N 0 V 126
TOTAAL PROGRAMMA 5b OPENBAAR GROEN Saldo N 5.449 N 0 N 5.515 N 67 V 39 N 28
TKV 6.1 Samenkracht, burgerparticipatie Lasten N 11.796 N 0 N 11.988 N 192 V 75 N 117
TKV 6.1 Samenkracht, burgerparticipatie Baten V 1.121 N 0 V 1.199 V 78 N 0 V 78
Totaal TKV 6. Samenkracht en burgerparticipatie Saldo N 10.675 N 0 N 10.789 N 114 V 75 N 39
TKV 6.2 Wijkteams Lasten N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
TKV 6.2 Wijkteams Baten N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
Totaal TKV 6.2 Wijkteams Saldo N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
TOTAAL PROGRAMMA 6a SOC.INFRASTRUCTUUR Lasten N 11.796 N 0 N11.988 N 193 V 75 N 118
TOTAAL PROGRAMMA 6a SOC.INFRASTRUCTUUR Baten V 1.121 N 0 V1.199 V 78 N 0 V 78
TOTAAL PROGRAMMA 6a SOC.INFRASTRUCTUUR Saldo N 10.674 N 0 N 10.790 N 115 V 75 N 40
TKV 6.3 Inkomensregelingen Lasten N 41.377 N 0 N 40.561 V 816 V 84 V 900
TKV 6.3 Inkomensregelingen Baten V 32.344 N 0 V 32.394 V 50 N 0 V 50
Totaal TKV 6.3 Inkomensregelingen Saldo N 9.033 N 0 N 8.167 V 866 V 84 V 950
TKV 6.4 Begeleide participatie Lasten N 6.482 N 0 N 6.293 V 189 N 44 V 145
TKV 6.4 Begeleide participatie Baten N 0 N 0 V 2 V 2 N 0 V 2
Totaal TKV 6.4 Begeleide participatie Saldo N 6.482 N 0 N 6.291 V 191 N 44 V 147
TKV 6.5 Arbeidsparticipatie Lasten N 4.133 N 0 N 3.538 V 595 V 65 V 660
TKV 6.5 Arbeidsparticipatie Baten V 6 N 0 V 134 V 128 N 0 V 128
Totaal TKV 6.5 Arbeidsparticipatie Saldo N 4.127 N 0 N 3.404 V 723 V 65 V 788
TOTAAL PROGRAMMA 6b WERK EN INKOMEN Lasten N 51.992 N 0 N50.393 V 1.598 V 104 V 1.702
TOTAAL PROGRAMMA 6b WERK EN INKOMEN Baten V 32.350 N 0 V32.529 V 178 N 0 V 178
TOTAAL PROGRAMMA 6b WERK EN INKOMEN Saldo N 19.642 N 0 N 17.864 V 1.775 V 104 V 1.880
TKV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten N 1.566 N 0 N 1.516 V 50 N 0 V 50
TKV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Baten V 5 N 0 V 21 V 16 N 0 V 16
Totaal TKV 6.6 Maatwerkvoorz. (WMO) Saldo N 1.561 N 0 N 1.495 V 66 N 0 V 66
TKV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten N 12.673 N 0 N 13.267 N 594 V 108 N 486
TKV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Baten V 463 N 0 V 593 V 130 N 0 V 130
Totaal TKV 6.71 Maatwerkdienstverl.18+ Saldo N 12.210 N 0 N 12.674 N 464 V 108 N 356
TOTAAL PROGRAMMA 6c WMO Lasten N 14.239 N 0 N14.783 N 544 V 108 N 436
TOTAAL PROGRAMMA 6c WMO Baten V 468 N 0 V 613 V 144 N 0 V 144
TOTAAL PROGRAMMA 6c WMO Saldo N 13.771 N 0 N 14.170 N 400 V 108 N 292
TKV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Lasten N 21.565 N 0 N 22.116 N 551 V 20 N 531
TKV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Baten V 221 N 0 V 231 V 10 N 0 V 10
Totaal TKV 6.72 Maatwerkdienstverl.18- Saldo N 21.344 N 0 N 21.885 N 541 V 20 N 521
TKV 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Lasten N 657 N 0 N 677 N 20 N 0 N 20
TKV 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Baten N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
Totaal TKV 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Saldo N 657 N 0 N 677 N 20 N 0 N 20
TOTAAL PROGRAMMA 6d JEUGDHULP Lasten N 22.223 N 0 N22.794 N 571 V 20 N 551
TOTAAL PROGRAMMA 6d JEUGDHULP Baten V 221 N 0 V 231 V 10 N 0 V 10
TOTAAL PROGRAMMA 6d JEUGDHULP Saldo N 22.002 N 0 N 22.562 N 560 V 20 N 541
TKV 7.1 Volksgezondheid Lasten N 3.372 N 0 N 3.323 V 49 N 38 V 11
TKV 7.1 Volksgezondheid Baten N 0 N 0 V 8 V 8 N 0 V 8
Totaal TKV 7.1 Volksgezondheid Saldo N 3.372 N 0 N 3.315 V 57 N 38 V 19
TKV 7.2 Riolering Lasten N 3.314 N 0 N 3.862 N 548 V 12 N 536
TKV 7.2 Riolering Baten V 4.218 N 0 V 4.772 V 554 N 0 V 554
Totaal TKV 7.2 Riolering Saldo V 904 N 0 V 910 V 6 V 12 V 18
TKV 7.3 Afval Lasten N 8.086 N 0 N 8.248 N 162 N 3 N 165
TKV 7.3 Afval Baten V 8.652 N 0 V 8.603 N 49 N 0 N 49
Totaal TKV 7.3 Afval Saldo V 566 N 0 V 355 N 211 N 3 N 214
TKV 7.4 Milieubeheer Lasten N 1.512 N 0 N 1.380 V 132 N 170 N 38
TKV 7.4 Milieubeheer Baten V 289 N 0 V 289 N 0 N 0 N 0
Totaal TKV 7.4 Milieubeheer Saldo N 1.223 N 0 N 1.091 V 132 N 170 N 38
TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Lasten N 32 N 0 N 1 V 31 N 0 V 31
TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Baten V 22 N 0 V 22 N 0 N 0 N 0
Totaal TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Saldo N 10 N 0 V 21 V 31 N 0 V 31
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Lasten N 16.315 N 0 N16.814 N 500 N 199 N 699
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Baten V 13.181 N 0 V13.694 V 513 N 0 V 513
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Saldo N 3.134 N 0 N 3.121 V 13 N 199 N 186
TKV 8.1 Ruimtelijke ordening Lasten N 1.365 N 0 N 1.215 V 150 N 92 V 58
TKV 8.1 Ruimtelijke ordening Baten V 145 N 0 V 85 N 60 N 0 N 60
Totaal TKV 8.1 Ruimtelijke ordening Saldo N 1.220 N 0 N 1.130 V 90 N 92 N 2
TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen) Lasten N 11.947 N 0 N 9.180 V 2.767 V 205 V 2.972
TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen) Baten V 13.098 N 0 V 9.555 N 3.543 N 0 N 3.543
Totaal TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerr.) Saldo V 1.151 N 0 V 375 N 776 V 205 N 571
TKV 8.3 Wonen en bouwen Lasten N 4.982 N 0 N 3.891 V 1.091 N 714 V 377
TKV 8.3 Wonen en bouwen Baten V 2.348 N 0 V 2.915 V 567 N 0 V 567
Totaal TKV 8.3 Wonen en bouwen Saldo N 2.634 N 0 N 976 V 1.658 N 714 V 944
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING Lasten N 18.294 N 0 N14.286 V 4.008 N 600 V 3.408
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING Baten V 15.591 N 0 V12.554 N 3.038 N 0 N 3.038
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING Saldo N 2.703 N 0 N 1.731 V 970 N 600 V 370
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S Lasten N 252.775 N 0 N241.845 V 10.931 N 1.994 V 8.937
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S Baten V 252.775 N 0 V248.906 N 3.871 V 1.994 N 1.877
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S Saldo N 0 N 0 V 7.063 V 7.063 V 0 V 7.063