Indicatoren met bron bewonersenquête

Indicatoren met bron bewonersenquête

Terug naar navigatie - Indicatoren met bron bewonersenquête

In de Programmabegroting 2020 en Jaarverslag 2020 zijn de indicatoren met bron bewonersenquête niet opgenomen, omdat de bewonersenquête niet in 2020 zijn uitgevoerd. Het gaat om de volgende indicatoren:

Programma 0:

 • Gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid over het gemeentebestuur;
 • Houdt het gemeentebestuur voldoende rekening met de wensen van de bevolking;
 • Zijn Capellenaren geïnteresseerd in onderwerpen die te maken hebben met de plaatselijke politiek?;
 • Gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid over de dienstverlening.

Programma 2:

 • Waardering voor het onderhoud van de bestrating;
 • Waardering voor het schoonmaken van de bestrating.

Programma 5:

 • Waardering van sporthallen/sportvelden;
 • Waardering van zwembad De Blinkert;
 • Waardering theater;
 • Waardering openbare bibliotheek;
 • Waardering van de hoeveelheid openbaar groen (in %);
 • Waardering van de inrichting openbaar groen (in %);
 • Waardering van het onderhoud openbaar groen (rapportcijfer);
 • Waardering van bewoners voor de woonomgeving.

Programma 6:

 • Rapportcijfer tevredenheid van klanten van de GR IJsselgemeenten onderdeel Sociale Zaken;
 • De tevredenheid van klanten over het aanvragen en verkrijgen van een bijstandsuitkering (% tevreden – zeer tevreden).

Programma 7:

 • Tevredenheid over huisvuilinzameling.

 

Ook in de Taakveldenraming 2020 en Taakveldenrekening 2020 is een aantal hoeveelheidsgegevens gebaseerd op de bewonersenquête. Deze nemen wij ook voor dit jaar niet op. Het gaat om de volgende hoeveelheidsgegevens:

Taakveld 0.2 Burgerzaken:

 • Tevredenheid dienstverlening.

Taakveld 0.4 Overhead

 • Waardering informatiepagina;
 • Waardering internetsite.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

 • % Bekendheid met Sportief Capelle (BV Sport).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

 • Rapportcijfer burger over Isala Theater;
 • Rapportcijfer burger over Muziekschool.

Taakveld 5.6 Media

 • Rapportcijfer Capelse bevolking voor bibliotheek;
 • % Capelse Bevolking dat Radio Capelle gebruikt om zich te informeren over zaken die spelen in de gemeente.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

 • Rapportcijfer tevredenheid burger over onderhoud groen;
 • Rapportcijfer tevredenheid burger over Hitland.