Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Vanaf 2017 zijn wij verplicht een overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld op te nemen. Dit overzicht valt ook onder de externe accountantscontrole. Wij hebben voor onze programma-indeling vanaf de Begroting 2017 de indeling van de commissie BBV gehanteerd. In de rekening is het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma's zijn verdeeld conform onze begroting, waarbij er dus sprake is van een tweetal deelprogramma's binnen programma 5 en een viertal deelprogramma's binnen programma 6.

Taakveld/Programma Lasten/ baten Totaal begroot Verplichting Geboekt Saldo van Mutatie reserve Resultaat
incl NJN20 baten en lasten (afwijking)
TKV 0.1 Bestuur Lasten N3.114 N0 N3.441 N327 N55 N382
TKV 0.1 Bestuur Baten N0 N0 V19 V19 V27 V46
Totaal TKV 0.1 Bestuur Saldo N3.114 N0 N3.422 N308 N28 N336
TKV 0.10 Mutaties reserves Lasten N5.515 N0 N8.755 N3.240 V3.240 N0
TKV 0.10 Mutaties reserves Baten V7.063 N0 V7.547 V484 N484 N0
Totaal TKV 0.10 Mutaties reserves Saldo V1.548 N0 N1.208 N2.756 V2.756 N0
TKV 0.11 Result vd rekening v B en L Lasten N83.450 N0 N0 V83.450 N0 V83.450
TKV 0.11 Result vd rekening v B en L Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 0.11 Resultaat B en L Saldo N83.450 N0 N0 V83.450 N0 V83.450
TKV 0.2 Burgerzaken Lasten N2.005 N0 N2.011 N6 N17 N23
TKV 0.2 Burgerzaken Baten V463 N0 V764 V301 N66 V235
Totaal TKV 0.2 Burgerzaken Saldo N1.542 N0 N1.247 V295 N83 V212
TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden Lasten N57 N0 N54 V3 N0 V3
TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden Baten V126 N0 V129 V3 N0 V3
Totaal TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden Saldo V69 N0 V75 V6 N0 V6
TKV 0.4 Ondersteuning organisatie Lasten N24.367 N0 N23.938 V429 N964 N535
TKV 0.4 Ondersteuning organisatie Baten V2.402 N0 V2.466 V64 V405 V469
Totaal TKV 0.4 Ondersteuning organisatie Saldo N21.965 N0 N21.472 V493 N558 N65
TKV 0.5 Treasury Lasten N53 N0 N25 V28 N0 V28
TKV 0.5 Treasury Baten V80.530 N0 V80.530 N0 N0 N0
Totaal TKV 0.5 Treasury Saldo V80.477 N0 V80.505 V28 N0 V28
TKV 0.61 OZB woningen Lasten N347 N0 N692 N345 V90 N255
TKV 0.61 OZB woningen Baten V7.155 N0 V7.143 N12 N0 N12
Totaal TKV 0.61 OZB woningen Saldo V6.808 N0 V6.451 N357 V90 N267
TKV 0.62 OZB niet-woningen Lasten N257 N0 N272 N15 V56 V41
TKV 0.62 OZB niet-woningen Baten V4.805 N0 V5.134 V329 N0 V329
Totaal TKV 0.62 OZB niet-woningen Saldo V4.548 N0 V4.862 V314 V56 V370
TKV 0.64 Belastingen overig Lasten N34 N0 N51 N17 V22 V5
TKV 0.64 Belastingen overig Baten V312 N0 V307 N5 N0 N5
Totaal TKV 0.64 Belastingen overig Saldo V278 N0 V256 N22 V22 N0
TKV 0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
TKV 0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef Baten V121.952 N0 V122.330 V378 N0 V378
Totaal TKV 0.7 Alg uitk gemeentefonds Saldo V121.952 N0 V122.330 V378 N0 V378
TKV 0.8 Overige baten en lasten Lasten N1.085 N0 N1.533 N448 V565 V117
TKV 0.8 Overige baten en lasten Baten N0 N0 V138 V138 N155 N17
Totaal TKV 0.8 Overige baten en lasten Saldo N1.085 N0 N1.395 N310 V410 V100
TKV 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten N25 N0 N861 N836 N0 N836
TKV 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 0.9 Vennootschapsbelasting Saldo N25 N0 N861 N836 N0 N836
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR Lasten N120.309 N0 N41.633 V78.676 V2.937 V81.613
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR Baten V224.808 N0 V226.507 V1.699 N273 V1.426
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR Saldo V104.499 N0 V184.874 V80.375 V2.664 V83.039
TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten N4.875 N0 N4.848 V27 V6 V33
TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten V330 N0 V323 N7 N0 N7
Totaal TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Saldo N4.545 N0 N4.525 V20 V6 V26
TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten N3.453 N0 N2.917 V536 V12 V548
TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid Baten V335 N0 V208 N127 N266 N393
Totaal TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid Saldo N3.118 N0 N2.709 V409 N253 V156
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID Lasten N8.328 N0 N7.765 V563 V19 V582
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID Baten V665 N0 V531 N134 N266 N400
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID Saldo N7.663 N0 N7.234 V429 N247 V182
TKV 2.1 Verkeer en vervoer Lasten N9.424 N0 N7.600 V1.824 N1.434 V390
TKV 2.1 Verkeer en vervoer Baten V708 N0 V1.102 V394 V244 V638
Totaal TKV 2.1 Verkeer en vervoer Saldo N8.716 N0 N6.498 V2.218 N1.189 V1.028
TKV 2.2 Parkeren Lasten N21 N0 N23 N2 N0 N2
TKV 2.2 Parkeren Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 2.2 Parkeren Saldo N21 N0 N23 N2 N0 N2
TKV 2.5 Openbaar vervoer Lasten N117 N0 N110 V7 N0 V7
TKV 2.5 Openbaar vervoer Baten V13 N0 V13 N0 N4 N4
Totaal TKV 2.5 Openbaar vervoer Saldo N104 N0 N97 V7 N4 V3
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W Lasten N9.562 N0 N7.733 V1.829 N1.434 V395
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W Baten V721 N0 V1.115 V394 V241 V631
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W Saldo N8.841 N0 N6.618 V2.223 N1.193 V1.026
TKV 3.1 Economische ontwikkeling Lasten N768 N0 N726 V42 N0 V42
TKV 3.1 Economische ontwikkeling Baten V618 N0 V574 N44 N40 N84
Totaal TKV 3.1 Economische ontwikkeling Saldo N150 N0 N152 N2 N40 N42
TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten N39 N0 N44 N5 N10 N15
TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Baten N0 N0 N0 N0 V16 V16
Totaal TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Saldo N39 N0 N44 N5 V6 V1
TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg Lasten N376 N0 N364 V12 N0 V12
TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg Baten V335 N0 V328 N7 V1 N6
Totaal TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg Saldo N41 N0 N36 V5 V1 V6
TKV 3.4 Economische promotie Lasten N25 N0 N9 V16 N0 V16
TKV 3.4 Economische promotie Baten V18 N0 V35 V17 N0 V17
Totaal TKV 3.4 Economische promotie Saldo N7 N0 V26 V33 N0 V33
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE Lasten N1.208 N0 N1.143 V65 N10 V55
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE Baten V971 N0 V937 N34 N23 N57
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE Saldo N237 N0 N206 V31 N33 N2
TKV 4.2 Onderwijshuisvesting Lasten N4.039 N0 N4.042 N3 V8 V5
TKV 4.2 Onderwijshuisvesting Baten V510 N0 V512 V2 N0 V2
Totaal TKV 4.2 Onderwijshuisvesting Saldo N3.529 N0 N3.530 N1 V8 V7
TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten N3.825 N0 N3.666 V159 V77 V236
TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Baten V1.988 N0 V2.116 V128 N0 V128
Totaal TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Saldo N1.837 N0 N1.550 V287 V77 V364
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS Lasten N7.864 N0 N7.708 V156 V85 V241
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS Baten V2.498 N0 V2.628 V130 N0 V130
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS Saldo N5.366 N0 N5.080 V286 V85 V371
TKV 5.1 Sportbeleid en activering Lasten N5.080 N0 N5.104 N24 V13 N11
TKV 5.1 Sportbeleid en activering Baten N0 N0 V36 V36 N0 V36
Totaal TKV 5.1 Sportbeleid en activering Saldo N5.080 N0 N5.068 V12 V13 V25
TKV 5.2 Sportaccommodaties Lasten N3.016 N0 N3.096 N80 V26 N54
TKV 5.2 Sportaccommodaties Baten V3.009 N0 V3.041 V32 N0 V32
Totaal TKV 5.2 Sportaccommodaties Saldo N7 N0 N55 N48 V26 N22
TKV 5.3 Cultuurpresent, -prod en -part Lasten N2.728 N0 N2.611 V117 V20 V137
TKV 5.3 Cultuurpresent, -prod en -part Baten V454 N0 V490 V36 N0 V36
Totaal TKV 5.3 Cultuurpresent. Saldo N2.274 N0 N2.121 V153 V20 V173
TKV 5.4 Musea Lasten N15 N0 N15 N0 N0 N0
TKV 5.4 Musea Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 5.4 Musea Saldo N15 N0 N15 N0 N0 N0
TKV 5.5 Cultureel erfgoed Lasten N302 N0 N284 V18 N0 V18
TKV 5.5 Cultureel erfgoed Baten N0 N0 N0 N0 N23 N23
Totaal TKV 5.5 Cultureel erfgoed Saldo N302 N0 N284 V18 N23 N5
TKV 5.6 Media Lasten N1.125 N0 N1.165 N40 V4 N36
TKV 5.6 Media Baten V160 N0 V163 V3 N0 V3
Totaal TKV 5.6 Media Saldo N965 N0 N1.002 N37 V4 N33
TOTAAL PROGRAMMA 5A VRIJETIJDSBEST. Lasten N12.266 N0 N12.275 N9 V63 V54
TOTAAL PROGRAMMA 5A VRIJETIJDSBEST. Baten V3.623 N0 V3.730 V107 N23 V84
TOTAAL PROGRAMMA 5A VRIJETIJDSBEST. Saldo N8.643 N0 N8.545 V98 V40 V138
TKV 5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr Lasten N6.931 N0 N6.379 V552 N743 N191
TKV 5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr Baten V973 N0 V1.086 V113 V190 V303
Totaal TKV 5.7 Openbaar groen en recr Saldo N5.958 N0 N5.293 V665 N554 V111
TOTAAL PROGRAMMA 5B OPENBAAR GROEN Lasten N6.931 N0 N6.379 V552 N743 N191
TOTAAL PROGRAMMA 5B OPENBAAR GROEN Baten V973 N0 V1.086 V113 V190 V303
TOTAAL PROGRAMMA 5B OPENBAAR GROEN Saldo N5.958 N0 N5.293 V665 N554 V111
TKV 6.1 Samenkracht, burgerparticipatie Lasten N11.956 N0 N11.718 V238 N128 V110
TKV 6.1 Samenkracht, burgerparticipatie Baten V979 N0 V1.047 V68 V128 V196
Totaal TKV 6. Samenkracht en burgerparticipatie Saldo N10.977 N0 N10.671 V306 N1 V305
TKV 6.2 Wijkteams Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
TKV 6.2 Wijkteams Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 6.2 Wijkteams Saldo N0 N0 N0 N0 N0 N0
TOTAAL PROGRAMMA 6A SOC.INFRASTRUCTUUR Lasten N11.956 N0 N11.718 V238 N128 V110
TOTAAL PROGRAMMA 6A SOC.INFRASTRUCTUUR Baten V979 N0 V1.047 V68 V128 V196
TOTAAL PROGRAMMA 6A SOC.INFRASTRUCTUUR Saldo N10.977 N0 N10.671 V306 N1 V305
TKV 6.3 Inkomensregelingen Lasten N49.595 N0 N50.327 N732 N80 N812
TKV 6.3 Inkomensregelingen Baten V42.958 N0 V44.691 V1.733 V91 V1.824
Totaal TKV 6.3 Inkomensregelingen Saldo N6.637 N0 N5.636 V1.001 V10 V1.011
TKV 6.4 Begeleide participatie Lasten N6.439 N0 N6.315 V124 V9 V133
TKV 6.4 Begeleide participatie Baten N0 N0 V1 V1 N0 V1
Totaal TKV 6.4 Begeleide participatie Saldo N6.439 N0 N6.314 V125 V9 V134
TKV 6.5 Arbeidsparticipatie Lasten N4.320 N0 N4.027 V293 V17 V310
TKV 6.5 Arbeidsparticipatie Baten V41 N0 V38 N3 N0 N3
Totaal TKV 6.5 Arbeidsparticipatie Saldo N4.279 N0 N3.989 V290 V17 V307
TOTAAL PROGRAMMA 6B WERK EN INKOMEN Lasten N60.354 N0 N60.669 N315 N55 N370
TOTAAL PROGRAMMA 6B WERK EN INKOMEN Baten V42.999 N0 V44.730 V1.731 V91 V1.822
TOTAAL PROGRAMMA 6B WERK EN INKOMEN Saldo N17.355 N0 N15.939 V1.416 V36 V1.452
TKV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten N1.610 N0 N1.769 N159 N0 N159
TKV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Baten N0 N0 V3 V3 N0 V3
Totaal TKV 6.6 Maatwerkvoorz. (WMO) Saldo N1.610 N0 N1.766 N156 N0 N156
TKV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten N14.026 N0 N14.291 N265 V15 N250
TKV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Baten V590 N0 V465 N125 V154 V29
Totaal TKV 6.71 Maatwerkdienstverl.18+ Saldo N13.436 N0 N13.826 N390 V169 N221
TOTAAL PROGRAMMA 6C WMO Lasten N15.636 N0 N16.060 N424 V15 N409
TOTAAL PROGRAMMA 6C WMO Baten V590 N0 V468 N122 V154 V32
TOTAAL PROGRAMMA 6C WMO Saldo N15.046 N0 N15.592 N546 V169 N377
TKV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Lasten N19.074 N0 N19.193 N119 V32 N87
TKV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Baten V62 N0 V117 V55 N0 V55
Totaal TKV 6.72 Maatwerkdienstverl.18- Saldo N19.012 N0 N19.076 N64 V32 N32
TKV 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Lasten N683 N0 N679 V4 N0 V4
TKV 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Baten V160 N0 V165 V5 N0 V5
Totaal TKV 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Saldo N523 N0 N514 V9 N0 V9
TOTAAL PROGRAMMA 6D JEUGDHULP Lasten N19.757 N0 N19.872 N115 V32 N83
TOTAAL PROGRAMMA 6D JEUGDHULP Baten V222 N0 V282 V60 N0 V60
TOTAAL PROGRAMMA 6D JEUGDHULP Saldo N19.535 N0 N19.590 N55 V32 N23
TKV 7.1 Volksgezondheid Lasten N3.111 N0 N3.086 V25 V2 V27
TKV 7.1 Volksgezondheid Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 7.1 Volksgezondheid Saldo N3.111 N0 N3.086 V25 V2 V27
TKV 7.2 Riolering Lasten N3.602 N0 N3.969 N367 N0 N367
TKV 7.2 Riolering Baten V4.599 N0 V4.949 V350 N0 V350
Totaal TKV 7.2 Riolering Saldo V997 N0 V980 N17 N0 N17
TKV 7.3 Afval Lasten N9.486 N0 N9.112 V374 N0 V374
TKV 7.3 Afval Baten V9.243 N0 V8.882 N361 N0 N361
Totaal TKV 7.3 Afval Saldo N243 N0 N230 V13 N0 V13
TKV 7.4 Milieubeheer Lasten N1.740 N0 N1.731 V9 N76 N67
TKV 7.4 Milieubeheer Baten V92 N0 V168 V76 N1 V75
Totaal TKV 7.4 Milieubeheer Saldo N1.648 N0 N1.563 V85 N77 V8
TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Lasten N32 N0 N2 V30 N0 V30
TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Baten V22 N0 V22 N0 N0 N0
Totaal TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Saldo N10 N0 V20 V30 N0 V30
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Lasten N17.971 N0 N17.900 V71 N74 N3
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Baten V13.956 N0 V14.021 V65 N1 V64
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Saldo N4.015 N0 N3.879 V136 N75 V61
TKV 8.1 Ruimtelijke ordening Lasten N1.901 N0 N2.933 N1.032 N0 N1.032
TKV 8.1 Ruimtelijke ordening Baten V668 N0 V1.567 V899 V86 V985
Totaal TKV 8.1 Ruimtelijke ordening Saldo N1.233 N0 N1.366 N133 V86 N47
TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen) Lasten N10.719 N0 N7.201 V3.518 N0 V3.518
TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen) Baten V13.304 N0 V10.008 N3.296 N283 N3.579
Totaal TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerr.) Saldo V2.585 N0 V2.807 V222 N283 N61
TKV 8.3 Wonen en bouwen Lasten N5.535 N0 N3.859 V1.676 N669 V1.007
TKV 8.3 Wonen en bouwen Baten V3.320 N0 V2.965 N355 N58 N413
Totaal TKV 8.3 Wonen en bouwen Saldo N2.215 N0 N894 V1.321 N726 V595
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING Lasten N18.155 N0 N13.993 V4.162 N669 V3.493
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING Baten V17.292 N0 V14.540 N2.752 N255 N3.007
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING Saldo N863 N0 V547 V1.410 N924 V486
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S Lasten N310.297 N0 N224.848 V85.449 V39 V85.488
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S Baten V310.297 N0 V311.622 V1.325 N39 V1.286
AFRONDING N0 N0 V1 V1 N0 V2
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S Saldo V0 N0 V86.775 V86.775 N0 V86.775