Kredietenoverzicht

Kredieten en het verloop van investeringen

Terug naar navigatie - Kredieten en het verloop van investeringen

Prognose kredieten waarvan de uitvoeringsprognose 2020 of eerder is.

Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2020 (uitgaven) Restant krediet eind 2020 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Verduurzaming vastgoed (wettelijke eisen) VJN 2019 div 223 0 2021 124 0 n
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2020 (uitgaven) Restant krediet eind 2020 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Verkeersregelinstallaties divers 2.1 1.700 0 n.v.t. 1.429 0 n
Verhardingen 2016-2017 divers 2.1 7.945 -155 n.v.t. 4.132 -27 n
Verhardingen 2018 divers 2.1 5.986 0 n.v.t. 4.287 0 n
Verhardingen 2019 divers 2.1 7.936 -25 n.v.t. 7.233 -25 n
Verhardingen 2020 divers 2.1 5.995 0 n.v.t. 5.803 0 n
Civiel technische werken 2015-2017 divers 2.1 2.056 0 n.v.t. 1.611 0 n
Civiel technische werken 2018 divers 2.1 491 0 n.v.t. 443 0 n
Civiel technische werken 2019 divers 2.1 822 -125 n.v.t. 374 -125 n
Civiel technische werken 2020 divers 2.1 290 0 n.v.t. 290 0 n
Openbare verlichting 2016-2017 divers 2.1 1.544 0 n.v.t. 933 0 n
Openbare verlichting 2018 divers 2.1 892 0 n.v.t. 659 0 n
Openbare verlichting 2019 divers 2.1 888 0 n.v.t. 693 0 n
Openbare verlichting 2020 divers 2.1 1.040 0 n.v.t. 684 0 n
Parkeerbeleid NJN2015 2.2 249 0 2019 191 0 n
Vervoersknooppunt Rivium VJN2017 2.1 3.683 -577 n.v.t 2.418 15 n
Wijkontsluiting Schollevaar (realisatie) VJN2017 2.1 3.000 -25 n.v.t 2.668 -25 n
Schoolzones basisscholen VJN2019 2.1 69 0 2019 34 0 n
Fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan B2020 2.1 300 -150 n.v.t 300 -150 n
Programma 3 Economie Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2020 (uitgaven) Restant krediet eind 2020 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Gebiedsaanpak Schollevaar divers 3.2 560 0 2020 145 0 n
Het nieuwe Rivium Park VJN2018 8.1 200 0 n.v.t. 200 0 n
Revatilisering Hoofdweggebied vak A NJN2016 3.2 1.882 -932 2019 1.377 -482 n
Revitalisering De Scholver VJN2017 3.2 1.456 0 n.v.t. 33 5 n
Programma 4 Onderwijs Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2020 (uitgaven) Restant krediet eind 2020 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Gymlok Meeuwensingel gymnastiekmateriaal VJN2016 4.2 50 0 2021 13 0 n
SBWRM IJsselcollege Pelikaanwg/Alkenlaan VJN2014 4.2 2.728 0 2021 77 6 n
Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan VJN2018 4.2 8.360 0 n.v.t 6.596 0 n
Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel VJN2018 4.2 11.930 0 n.v.t. 9.074 0 n
Nieuwbouw onderwijs Bongerd-Wingerd NJN2018 4.2 8.170 0 n.v.t 8.169 0 n
Tijdelijke huisvesting Lijstersingel VJN2019 4.2 2.700 0 n.v.t 0 0 j
Voorbereidingskrediet 2e Comenius coll. VJN2019 4.2 1.000 0 n.v.t. 651 8 n
Programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2020 (uitgaven) Restant krediet eind 2020 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Bouw multief. Zwembad/sporthal De Pelikaan VJN2014 en VJN2018 5.2 16.808 0 n.v.t 0 0 j
Bouw multief. Zwembad/sporthal De Pelikaan (nazorg/restant) VJN2014 en VJN2018 5.2 687 0 n.v.t 658 0 n
Vastgoed zonnepanelen VJN2018 5.2 364 0 2021 143 0 n
Vervanging toplagen sportvelden, lichtmasten, hekwerken e.d. VJN2018 en VJN2019 5.2 2.006 0 2021 1.313 0 n
SBWRM multi.zwembad/sporthal De Pelikaan VJN2015 5.2 2.502 0 n.v.t 696 0 n
LED verlichting buitensport VJN2018 5.2 909 0 2020 592 0 n
Padelbanen TC Capelle NJN2020 5.2 190 0 2021 94 0 n
Programma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2020 (uitgaven) Restant krediet eind 2020 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Groen 2016-2017 divers 5.7 941 0 n.v.t. 790 0 n
Groen 2018 divers 5.7 2.675 0 n.v.t. 1.926 0 n
Groen 2019 divers 5.7 2.018 0 n.v.t. 1.867 0 n
Groen 2020 divers 5.7 63 0 n.v.t. -132 0 j
Water 2015-2017 divers 5.7 994 -22 n.v.t. 761 -17 n
Water 2018 divers 5.7 283 0 n.v.t. 280 0 n
Water 2019 divers 5.7 82 0 n.v.t. 82 0 n
Water 2020 divers 5.7 612 0 n.v.t. 612 0 n
Speelplaatsen 2016-2017 divers 5.7 159 0 n.v.t. 138 0 n
Speelplaatsen 2018 divers 5.7 1.054 0 n.v.t. 321 0 n
Speelplaatsen 2019 divers 5.7 456 0 n.v.t. 299 3 n
Speelplaatsen 2020 divers 5.7 359 0 n.v.t. 206 0 n
Openbaar gebied Hoofdweg D4950 NJN2016 5.7 210 0 n.v.t. 10 0 j
Rivierweg Koperwiek (wegvak B) Begroting 2016, VJN2016, VJN2017 5.7 / 8.3 18 0 n.v.t. 18 0 j
Programma 6A Sociale infrastructuur Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2020 (uitgaven) Restant krediet eind 2020 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Zonnepanelen Educatusstraat 10 2016 6.1 206 0 2021 2 0 j
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2020 (uitgaven) Restant krediet eind 2020 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Aanschaf handbewogen rolstoelen 2020 Begroting 2018 6.6 315 0 n.v.t -22 0 j
Aanschaf elektrische rolstoelen 2019 Begroting 2018 6.6 85 0 n.v.t. -33 0 j
Aanschaf elektrische rolstoelen 2020 Begroting 2018 6.6 250 0 n.v.t. -41 0 j
Aanschaf scootermobielen 2019 Begroting 2018 6.6 110 0 n.v.t. -25 0 j
Aanschaf scootermobielen 2020 Begroting 2018 6.6 350 0 n.v.t. -165 0 j
Aanschaf scootermobielen 2021 Begroting 2018 6.6 150 0 n.v.t. 149 0 n
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2020 (uitgaven) Restant krediet eind 2020 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Riolering 2016-2017 divers 7.2 7.908 0 n.v.t. 2.315 474 n
Riolering 2018 divers 7.2 5.124 0 n.v.t. 3.330 0 n
Riolering 2019 divers 7.2 6.425 0 n.v.t. 3.712 0 n
Riolering 2020 divers 7.2 6.133 0 n.v.t. 5.264 0 n
Containerisering afval divers 7.3 1.584 0 n.v.t. 452 90 j
Programma 8 Stadsontwikkeling Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2020 (uitgaven) Restant krediet eind 2020 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Het nieuwe Rivium 1BW2019 8.1 750 -750 n.v.t 750 -750 n
Energiebesparende maatregelen 1e begr wijz 2015 8.3 129 0 2018 79 0 n
Landelijk Capelle 2017-2022 VJN2017 / VJN2019 8.3 1.736 0 n.v.t 1.520 50 n
Grond Lijstersingel 2020 VJN2019 / NJN2019 8.3 500 0 n.v.t 500 0 n
Centraal Capelle - Centrumring 2019 VJN2017 / VJN2019 8.3 1.934 0 n.v.t. -406 0 n
Centraal Capelle - Centrumring 2020 VJN2017 / VJN2019 8.3 3.920 -218 n.v.t. 3.531 0 n
Bedrijfsvoeringskosten Besluit/jaar van votering krediet Taak-veld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2020 (uitgaven) Restant krediet eind 2020 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar
Meubilair 4e verdieping gemeentehuis Vervangingsinvestering BvC 89 0 n.v.t. 89 0 n
Meubilair 5e verdieping gemeentehuis Vervangingsinvestering BvC 89 0 n.v.t. 89 0 n
Meubilair 10e verdieping gemeentehuis Vervangingsinvestering BvC 66 0 n.v.t. 66 0 j
Meubilair Werkplekken, restaurant en audio gemeentewerf Vervangingsinvestering BvC 411 0 n.v.t. 411 0 n
Meubilair Werkplekken, pantry en audio Werkplein Vervangingsinvestering BvC 137 0 n.v.t. 137 0 n
Voertuigen en hulpstukken Vervangingsinvestering BvC 312 0 n.v.t. 264 0 j
Gladheidsbestrijding Vervangingsinvestering BvC 165 0 n.v.t. 12 0 j