Begroting 2022

Hierbij presenteren wij u de Begroting 2022. De Begroting 2022 is vastgesteld in de Raad van 8 november 2021. Hierbij is een tweetal amendementen vastgesteld op de begroting die u kunt vinden onder Amendementen en moties. Het vastgestelde raadsbesluit kunt u vinden onder Raadsbesluit.

De amendementen zijn niet cijfermatig verwerking in de begroting die u op deze website kunt lezen. Onder de bijlage-knop met de paperclip aan de rechter bovenkant vindt u een PDF van de Begroting 2022 (versie inclusief verwerking erratum Begroting 2022 en aanpassing einddatum Denk- en Doe Mee fonds, exclusief verwerking amendementen en aangepast raadsbesluit). 

 

Capelle aan den IJssel, 9 november 2021

Het college van burgemeester en wethouders