Kredietenoverzicht

Investeringskredieten

Onderstaande tabel geeft voor de meerjarenbegroting de gevoteerde (2022) en te voteren (2023 e.v.) kredieten weer. Tevens maken we onderscheid tussen kredieten die hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen (verv.) zijn, of hoofdzakelijk voortkomen uit beleidsmatige keuzes. De cursief weergegeven regel in Programma 4 betreft de 2e fase van het Comenius College. Met deze investering is al geruime tijd rekening gehouden in de meerjarige doorkijk voor de berekening van de rentelasten. 

Prog. Krediet nieuwe MJB Type*
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0 Bedrijfsvoering 852 - - - - - - 25 beleid
0 Verduurzaming MPV 703 - - - - - - - beleid
2 Gladheidsbestrijding - - - - - - - 25 verv.
2 IBOR Civiel-Technische Werken 2021-2025 427 768 600 700 200 - - - verv.
2 IBOR Civiel-Technische Werken 2026-2030 - - - 100 400 500 500 500 verv.
2 IBOR Openbare Verlichting 2021-2025 1.720 2.123 1.638 1.924 540 - - - verv.
2 IBOR Openbare Verlichting 2026-2030 - - - 270 1.121 1.391 1.391 1.554 verv.
2 IBOR Verhardingen 2021-2025 9.443 11.058 7.287 7.810 2.200 - - - verv.
2 IBOR Verhardingen 2026-2030 - - - 1.100 4.510 5.610 5.610 5.610 verv.
2 IBOR Verkeersregelinstallaties 2021-2025 709 500 500 500 - - - - verv.
2 IBOR Verkeersregelinstallaties 2026-2030 - - - - 500 500 500 500 verv.
4 Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 40 - 7.537 7.537 7.537 - - - beleid
4 2e fase Comenius College - - - - 5.500 5.500 5.500 beleid
5A Sportvelden en verlichting 356 - - - - - - - beleid
5B IBOR Groen 2021-2025 1.831 619 923 550 - - - - verv.
5B IBOR Groen 2026-2030 - - - - 550 550 550 550 verv.
5B Groen investering (toerekening kosten) 250 250 250 250 250 250 250 250 beleid
5B IBOR Investeringen Water 2021-2025 811 520 425 425 - - - - verv.
5B IBOR Investeringen Water 2026-2030 - - - - 425 425 425 425 verv.
5B IBOR Speelplaatsen 2021-2025 487 472 510 595 170 - - - verv.
5B IBOR Speelplaatsen 2026-2030 - - - 85 340 425 425 425 verv.
7 Ondergrondse containers 2021-2025 756 786 786 786 786 786 786 965 verv.
7 Rioleringen 2021-2025 9.508 10.863 6.305 7.319 2.028 - - - verv.
7 Rioleringen 2026-2030 - - - 1.014 4.278 5.291 5.291 5.291 verv.
8 Rivium 400 - - - - - - - beleid
8 Gebiedsvisie Centraal Capelle 2.512 2.524 - - - - - - beleid
8 Gebiedsvisie HIOR 90 90 90 - - - - - beleid
8 Gebiedsvisie Landelijk Capelle 690 1.485 475 - - 346 - - beleid
6C Rolstoelen en scootmobielen 483 483 483 483 483 483 483 345 beleid
Totaal 32.068 32.540 27.810 31.448 31.818 22.058 21.712 16.465
* onderscheid tussen kredieten die hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen zijn, of hoofdzakelijk voortkomen uit beleidsmatige keuzes