Paragraaf Interbestuurlijk toezicht

Vernieuwing Interbestuurlijk toezicht

Terug naar navigatie - Vernieuwing Interbestuurlijk toezicht

In 2012 trad de Wet revitalisering generiek toezicht in werking. In 2013 zijn wij met de provincie Zuid-Holland een bestuursovereenkomst Interbestuurlijk toezicht aangegaan.  In deze bestuursovereenkomst maakten wij afspraken met de provincie over de informatievoorziening en versterking van de horizontale verantwoording tussen college en gemeenteraad.

Landelijk zijn er de afgelopen jaren diverse evaluaties van het interbestuurlijk toezicht (IBT) uitgevoerd, die resulteerden in de Agenda Toekomst van het (Interbestuurlijk) Toezicht (ATT) en een actieplan. Naast de landelijke evaluaties heeft de provincie in 2020 ook het Zuid-Hollandse IBT-beleid geëvalueerd. De provincie heeft de uitgangspunten van de ATT vertaald in een nieuwe opzet van het generieke interbestuurlijk toezicht. Dit leidt tot een nieuwe bestuursovereenkomst tussen de provincie en gemeenten inclusief een Uitvoeringsprogramma IBT2022 (verwachte ondertekening 4e kwartaal 2021). De nieuwe bestuursovereenkomst gaat in op 1 januari 2022. 

Bij het aangaan van de nieuwe bestuursovereenkomst wordt gestart met het Uitvoeringsprogramma IBT2022. Het uitvoeringsprogramma is echter een dynamisch document. In 2022 (en daarna) werkt de provincie, in samenwerking met de gemeenten, het data-gedreven toezicht en de informatievoorziening verder uit. Ook worden de ervaringen met de nieuwe werkwijze en de ontwikkelingen rond bijvoorbeeld de Omgevingswet meegenomen in toekomstige aanpassingen van het uitvoeringsprogramma. Het jaar 2022 wordt door zowel de provincie als gemeenten als overgangsjaar gezien.

Na ondertekening van de bestuursovereenkomst beoordelen wij in 2022, in samenwerking met de auditcommissie, de interne procedures op de nieuwe situatie en passen deze waar nodig aan. In vorige begrotingen gaven wij in deze paragraaf per domein weer wat wij in het betreffende begrotingsjaar gingen uitvoeren. Dit was gekoppeld aan de indicator vanuit de provincie. Bij het opstellen van deze begroting is het Uitvoeringsprogramma IBT2022 inclusief de indicatoren nog niet vastgesteld door de provincie. Omdat de verwachting is dat de wijzigingen bij sommige domeinen groot zijn, nemen wij in deze begroting de domeinen niet apart op.