Personele sterkte en personeelslasten

Personele sterkte en personeelslasten 2022-2025

Terug naar navigatie - Personele sterkte en personeelslasten 2022-2025
Organisatie-eenheid Budget Toegestane formatie in fte (incl. formatie uit overige budgetten)
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025
Bestuur
Raadsleden 828 828 828 828 33 33 33 33
Griffie 488 488 488 488 5 5 5 5
Burgemeester en wethouders 788 788 788 788 6 6 6 6
Subtotaal Bestuur 2.104 2.104 2.104 2.104 44 44 44 44
Organisatie
Gemeentesecretaris / directie 930 930 930 930 12 12 12 12
BCO 6.154 6.154 6.154 6.154 72 72 72 72
Publiekszaken 3.534 3.534 3.534 3.534 52 52 52 52
Samenleving 4.118 4.118 4.012 3.970 47 47 46 45
Stadsbeheer 7.503 7.503 7.503 7.503 113 113 113 113
Stadsontwikkeling 5.260 5.260 5.260 5.036 63 63 63 60
Facilitaire Diensten 2.740 2.740 2.740 2.740 42 42 42 42
Financiƫn 3.689 3.689 3.499 3.499 46 46 44 44
Subtotaal Organisatie 33.929 33.929 33.633 33.367 447 447 444 440
Overige
Forensenvergoeding 169 169 169 169
Ambtsjubilea 33 16 27 27
Ondernemingsraad 79 79 79 79
Stelpost cao loonontwikkeling 804 804 804 804
Subtotaal Overige 1.085 1.068 1.079 1.079
Totaal 37.118 37.101 36.816 36.550 491 491 488 484