Indicatoren met bron bewonersenquête

Indicatoren met bron bewonersenquête

Terug naar navigatie - Indicatoren met bron bewonersenquête

In de Programmabegroting 2022 nemen wij de indicatoren met bron bewonersenquête niet op, omdat de bewonersenquête niet in 2022 wordt uitgevoerd. Het gaat om de volgende indicatoren uit de bewonersenquête 2019:

Programma 0:

 • Gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid over het gemeentebestuur;
 • Houdt het gemeentebestuur voldoende rekening met de wensen van de bevolking;
 • Zijn Capellenaren geïnteresseerd in onderwerpen die te maken hebben met de plaatselijke politiek?;
 • Gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid over de dienstverlening.

Programma 2:

 • Waardering voor het onderhoud van de bestrating;
 • Waardering voor het schoonmaken van de bestrating.

Programma 5:

 • Waardering van sporthallen/sportvelden;
 • Waardering van zwembad De Blinkert;
 • Waardering theater;
 • Waardering openbare bibliotheek;
 • Waardering van de hoeveelheid openbaar groen (in %);
 • Waardering van de inrichting openbaar groen (in %);
 • Waardering van het onderhoud openbaar groen (rapportcijfer);
 • Waardering van bewoners voor de woonomgeving.

Programma 6:

 • Rapportcijfer tevredenheid van klanten van de GR IJsselgemeenten onderdeel Sociale Zaken;

Programma 7:

 • Tevredenheid over huisvuilinzameling.

 

Ook in de Taakveldenraming 2022 is een aantal hoeveelheidsgegevens gebaseerd op de bewonersenquête. Deze nemen wij ook voor dit jaar niet op. Het gaat om de volgende hoeveelheidsgegevens uit de bewonersenquête 2019:

Taakveld 0.2 Burgerzaken:

 • Tevredenheid dienstverlening.

Taakveld 0.4 Overhead

 • Waardering informatiepagina;
 • Waardering internetsite.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

 • % Bekendheid met Sportief Capelle (BV Sport).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

 • Rapportcijfer burger over Isala Theater;
 • Rapportcijfer burger over Muziekschool.

Taakveld 5.6 Media

 • Rapportcijfer Capelse bevolking voor bibliotheek;
 • % Capelse Bevolking dat Radio Capelle gebruikt om zich te informeren over zaken die spelen in de gemeente.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

 • Rapportcijfer tevredenheid burger over onderhoud groen;
 • Rapportcijfer tevredenheid burger over Hitland.