Amendementen en moties

Amendementen

De volgende amendementen zijn aangenomen tijdens de raadsvergadering van 8 november 2021:

Met het aannemen van deze amendementen is de eindstand van de Begroting 2022 gewijzigd. 

Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Eindstand voorjaarsnota 2021 N882 V1.080 V342 V479 V51 V112 V382 N126
Actualisatie N1.088 N1.030 N1.005 N792 N808 N812 N788 N974
Wijzigingsvoorstellen V6.137 V4.981 V3.038 V2.428 V3.380 V1.769 V892 V1.166
Eindstand Begroting 2022 V4.167 V5.031 V2.375 V2.115 V2.623 V1.069 V486 V66
Besluitvorming Begroting 2022:
- Amendement Kapitaallastenreserve N1.250 N1.250 N1.250 N1.250 N1.250 N1.250
- Amendement Capelle werkt (ook in de toekomst) actief mee aan duurzaamheid N155 N155 N155 N155 N155 N155
Eindstand Begroting 2022 inclusief aangenomen amendementen V4.167 V5.031 V970 V710 V1.218 N336 N919 N1.339
Restant taakstelling N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N250